Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 Paragraaf 2. Rivieren en Rivierwerken. Overige ontvangsten van rivierwerken. Vergoedingen voor het verrichten van werkzaamheden voor derden. Ontvangst wegens Ievering van zand aan de gemeente Rotterdam. Bijdrage van de provincie Overijssel in de kosten van verbetering van het vak Ommen-Vilsteren van de Overijsselsche Vecht. Bijdragen in de kosten van onderhoud van rivierwerken. Paragraaf 3. Kustverdediging. Bijdragen in de kosten van onderhoud van werken betreffende de kustverdediging. Bijdrage van de provincie Zeeland in de kosten omtrent dijken oevervallen in Zeeland. Overige ontvangsten betreffende de kustverdediging. Paragraaf 5. Havens en havenwerken. Bijdragen van de provincie Noordholland en de gemeente Texel in de kosten van beheer en onderhoud van de havenwerken beoosten Oudeschild op Texel. Overige ontvangsten betreffende de havenwerken. Paragraaf 6. Kanalen , vaarten, sluiswerken en bruggen. Bijdrage van de provincie Noord-Holland in de kosten van onderhoud van de vaarweg Amsterdam—Vreeswijk. Bijdrage van de gemeente Maastricht in de kosten van het diephouden van de havenkom van de Zuid-Willemsvaart te Maastricht. Bijdragen van de provincie Noord-Holland en de gemeente Amsterdam in de kosten van de bouw van een schutsluis c.a. te IJmuiden en verbetering van het Noordzeekanaal. Bijdragen van de provincie Zeeland en de gemeente Terneuzen in de kosten van uitbreiding van de havens van het Kanaal van Terneuzen in de gemeente Sluiskil. Bijdrage van België in het onderhoud van het Kanaal van Gent naar Terneuzen. Teruggave door België van de kosten van exploitatie en onderhoud van de Rijkselectriciteitswerken te Terneuzen. Bijdrage van de gemeente Middelburg in de kosten van aanleg van het Kanaal door Walcheren. Bijdragen van de provinciën Overijssel en Drenthe in de kosten van onderhoud en verbetering van het Meppelerdiep.

Sluiten