Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Paragraaf 3. Huisvesting en verzorging van uit Indonesië gerepatriëerden. 61 Terugbetaling meubelvoorschotten. AFDELING XIV. STAATSDRUKKERIJ- EN UITGEVERIJBEDRIJF. 62 Uitkering van het Staatsdrukkerij- en Uitgeverijbedrijf: a. van het bedrag, waarmede de waarde der voorraden bij de aanvang van het dienstjaar 1953, de waarde op het einde daarvan overtreft; b. wegens aflossing van verstrekt kapitaal; c. wegens opbrengst van overgedragen kapitaalsgoederen. HOOFDSTUK VI Departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen II. KAPITAALSONTVANGSTEN. AFDELING I. MINISTERIE. Onderafdeling I. ALGEMENE LEIDING. 119 Aflossing renteloze voorschotten. AFDELING II. LAGER ONDERWIJS. Onderafdeling II. TOEZICHT. 120 Aflossing van voorschotten voor de aanschaffing van auto’s en andere vervoermiddelen. AFDELING V. HOGER ONDERWIJS EN WETENSCHAPPEN. Onderafdeling II. ONDERWIJS. 121 Aflossing van voorschotten aan organisaties, welke zich belasten met de huisvesting van studenten. AFDELING IX. VORMING BUITEN SCHOOLVERBAND. Onderafdeling II. JEUGDZAKEN. Paragraaf 2. Jeugdwerk. 122 Aflossing van leningen voor bouw en inrichting aan de Nederlandse Jeugdherberg Centrale en soortgelijke instellingen. HOOFDSTUK VII A 1 Nationale Schuld I. ONTVANGSTEN VAN AFLOPEND KARAKTER. AFDELING III. OVERIGE RENTE-ONTVANGSTEN. 35 Interest in rekening-courant Ministerie van Financiën (Rechtsherstel).

Sluiten