Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK IX B Departement van Verkeer en Waterstaat I. ONTVANGSTEN VAN AFLOPEND KARAKTER. AFDELING II. VERKEER- EN VERVOERDIENSTEN. Onderafdeling I. ALGEMEEN BEHEER. 148 Terugbetaling van voorlopig door de Staat betaalde, boven de inschrijvingssommen in het Grootboek voor de Rijn- en Binnenvloot uitgaande, kosten voor herstel van oorlogsschade aan de in genoemd Grootboek ingeschreven schepen. AFDELING Hl. ZEESCHEEPVAART EN INTERNATIONALE VERKEERSZAKEN. Onderafdeling I. DIRECTORAAT-GENERAAL VAN SCHEEPVAART. Paragraaf 1. Algemeen Beheer. 149 Ontvangsten, voortvloeiende uit de uitvoering van de Zee- en Luchtvaartverzekeringswet 1939 (Stb. no. 637). 150 Uitkering van het Scheepvaartfonds van het voordelig saldo van de exploitatierekening B van dat fonds over 1953. AFDELING V. WATERSTAAT. Onderafdeling II. REGIONALE BUITENDIENSTEN. 151 Ontvangsten, welke rechtstreeks verband houden met de uitgaven ten behoeve van de wederopbouw van de aan het Rijk toebehorende eigendommen. 152 Bijdrage van de provincie Noord-Brabant in de kosten van herbouw van brug no. 3 over het kanaal ’s-Hertogenbosch— Drongelen. 153 Bijdrage van de gemeente Tilburg in de kosten van de bouw van een brug over de Maas te Venlo. 154 Opbrengst wegens verkochte Regeringsgoederen. II. KAPITAALSONTV ANGSTEN. AFDELING III. ZEESCHEEPVAART EN INTERNATIONALE VERKEERSZAKEN. Onderdeling 1. DIRECTORAAT-GENERAAL VAN SCHEEPVAART. Paragraaf 1. Algemeen Beheer. 155 Uitkering van het Scheepvaartfonds van het voordelig saldo van de kapitaalsontvangsten en -uitgaven van dat fonds over 1953.

Sluiten