Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De exemplaren van de hierbedoelde bijzondere postzegels, welke, nadat de termijn van verkrijgbaarstelling aan de kantoren der posterijen is verstreken, nog niet zijn verkocht, zullen worden vernietigd.

Onze Minister van Verkeer en Waterstaat is belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst en in afschrift aan de Raad van State medegedeeld zal worden.

Soestdijk, 5 December 1952.

JULIANA.

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

J. ALGERA.

Uitgegeven de zesde Januari 1953.

De Minister van Justitie,

L. A. DONKER.

Sluiten