Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vervolg Tabel A 4

Bedrag der geldlening = het bedrag, hetwelk in handen van de geldlener moet worden gesteld, ongerekend aftrek van informatiekosten, zegelkosten c. q. notariële akte Aantal maandelijkse betalingen Maximaal in totaal verschuldigde interest Maximaal totaal bedrag, verschuldigd aan aflossingen en interest Maximaal bedrag verschuldigd per maand aan aflossing en interest 1 2 3 4 5 20 208,40 1 508,40 75,42 24 250,40 1 550,40 64,60 1 350,— 10 110,80 1 460,80 146,08 12 131,52 1 481,52 123,46 15 163,20 1 513,20 100,88 16 173,52 1 523,52 95,22 18 195,12 1 545,12 85,84 20 216,40 1 566,40 78,32 24 259,92 1 609 92 67,08 1 400,— 10 115,— 1 515,— 151,50 12 136,48 1 536,48 128,04 15 169,— 1 569,— 104,60 16 180,16 1 580,16 98,76 18 202,36 1 602,36 89,02 20 224,40 1 624,40 81,22 24 269,92 1 669,92 69,58 1 450,— 10 119,— 1 569,— 156,90 12 141,20 1 591,20 132,60 15 175,10 1 625,10 108,34 16 186,48 1 636,48 102,28 18 209,60 1 659,60 92,20 20 232,40 1 682,40 84,12 24 279,44 1 729,44 72.06 1 500,— 10 123,20 1 623,20 162,32 12 146,16 1 646,16 137,18 15 181,20 1 681,20 112,08 16 192,80 1 692,80 105,80 18 216,48 1 716,48 95,36 20 240,40 1 740,40 87,02 24 288,96 1 788,96 74,54 __—

Behoort bij Koninklijk besluit van 13 December 1952, Stb. 637.

Ons bekend,

De Minister van Maatschappelijk Werk, F. J. VAN THIEL.

De Minister van Justitie,

L. A. DONKER.

Sluiten