Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wordt verhoogd met: Onderafdeling III. UITGAVEN VAN ALGEMENE AARD VAN HET MINISTERIE. Artikel 7 Algemene uitgaven...........ƒ 100 000 13 Dekking van tekorten in de kassen van comptabele ambtenaren......... 7 975 14 Bijdrage aan hoofdstuk VI der Rijksbegroting in het subsidie aan de Nederlandse Centrale Organisatie van Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (artikel 3 van de Wet van 30 October 1930 (Staatsblad no. 416)............... 18 500 Onderafdeling V. OVERIGE UITGAVEN. 18 Bijdragen voor inkoop van diensttijd voor pensioen............... 86 000 AFDELING II. WEDEROPBOUW EN VOLKSHUISVESTING. Onderafdeling III. TECHNISCHE ZAKEN. 32 Personeelsuitgaven........... 71 700 Onderafdeling IV. FINANCIËLE ZAKEN. 34 Personeelsuitgaven........... -66 480 AFDELING III. RIJKSDIENST VOOR HET NATIONALE PLAN. Onderafdeling I. ALGEMEEN BEHEER. 45 Personeelsuitgaven........... 8 800 Onderafdeling III. PLANOLOGIE. 51 Personeelsuitgaven........... 1 600 Onderafdeling IV. BESCHERMING PLANOLOGISCHE MAATREGELEN. 52 Personeelsuitgaven........... 2 580 AFDELING V. RIJKSDIENST VOOR DE UITVOERING VAN WERKEN. Onderafdeling III. WERKEN. 76 Personeelsuitgaven........... 24 200 en mitsdien gebracht op: ƒ 976 400 7 975 582 750 425 000 464 000 829 000 121 800 46 600 34 780 226 200

Sluiten