Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AFDELING VIII. MIJNWEZEN. Onderafdeling I. ALGEMEEN BEHEER, achter artikel 118: Artikel 118a Uitgaven voortvloeiende uit tijdens de beheersperiode overkomen ongevallen aan het mijnpersoneel van de Domaniale Mijn Maatschappij N.V. en de OranjeNassau Mijnen..................ƒ AFDELING X. PRIJZEN. Onderafdeling II. ECONOMISCHE CONTRÓLE DIENST. achter artikel 130: 130a Aanschaffingen voor inrichting, uitbreiding en vernieuwing Onderafdeling III. PRIJZENBUREAUX VOOR ONROERENDE ZAKEN. vóór artikel 131: 130c Personeelsuitgaven................. In: TITEL B. BUITENGEWONE DIENST I. UITGAVEN VAN AFLOPEND KARAKTER. AFDELING I. MINISTERIE. Onderafdeling III. UITGAVEN VAN ALGEMENE AARD VAN HET MINISTERIE. Paragraaf 2. Overige uitgaven. achter artikel 140: 140a Uitgaven betreffende afgesloten dienstjaren, waarvoor op het tijdstip der afsluiting van de dienst, waartoe zij behoorden, op de artikelen, ten laste waarvan zij bij tijdige verevening gebracht hadden moeten worden, de nodige gelden niet beschikbaar waren a. personeelsuitgaven.........ƒ 45 175 b. algemene uitgaven......... 825 140b Dekking van tekorten in kassen van comptabele ambtenaren ...................... 140c Uitgaven betreffende afgesloten dienstjaren ten behoeve van het Commissariaat-Generaal voor de Nederlandse economische belangen in Duitsland, waarvan geen administratief juiste verantwoording kan worden afgelegd. . . 420 000 47 000 34 500 46 000 37 640 80 810

Sluiten