Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wordt ver- en mitsdien hoogd met: gebracht op: 72c Uitgaven in het belang van de ontwikkeling van technische procedé’s en apparaturen . ƒ 100 0007/ 1 887 220 AFDELING VI. ECONOMISCH ONDERZOEK. Onderafdeling III. CENTRAAL BUREAU VOOR DE STATISTIEK. 98 Aanschaffingen voor inrichting, uitbreiding en vernieuwing............ 6 850 36 000 AFDELING VII. BUITENLANDSE ECONOMISCHE BETREKKINGEN. Onderafdeling I. ALGEMEEN BEHEER. 106 Bijdrage voor de West-Europese DouaneUnie................ 10 000 10 000 Onderafdeling II. CENTRALE DIENST VOOR IN- EN UITVOER. Hl Aanschaffingen voor inrichting, uitbreiding en vernieuwing............ 225 000 245 300 AFDELING IX. ENERGIEVOORZIENING. 126 Personeelsuitgaven........... 5 900 177 900 AFDELING X. PRIJZEN. Onderafdeling II. ECONOMISCHE CONTROLE DIENST. 129 Personeelsuitgaven........... 436 050 2 228 750 130 Algemene uitgaven........... 103 300 648 700 130a Aanschaffingen voor inrichting, uitbreiding en vernieuwing............ 30 000 77 000 TITEL B. BUITENGEWONE DIENST I. UITGAVEN VAN AFLOPEND wordt ver- cn mitsdien KARAKTER. hoogd met: gebracht op: AFDELING III. HANDEL EN NIJVERHEID. Onderafdeling II. INDUSTRIE EN GROOTHANDEL. Paragraaf 2. Rijksbureaux voor Handel en Nijverheid. 143 Personeelsuitgaven van de Rijksbureaux voor Handel en Nijverheid over 1951 en afgesloten dienstjaren..........ƒ 633 750 ƒ 2 746 750

Sluiten