Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In: TITEL B. BUITENGEWONE DIENST II. KAPITAALSUITGAVEN. AFDELING I. GEVESTIGDE SCHULD EN LANGLOPENDE CREDIETEN. Onderafdeling II. AMORTISATIE EN AFLOSSING. Paragraaf 1. Binnenland. achter artikel 17: Artikel I7A Aflossing van schuldbewijzen der in 1947 geconverteerde Staatsleningen ............................ƒ 23 967 400 Artikel IV Ten gevolge van het bepaalde in de voorgaande Artikelen van deze wet wordt: verhoogd verminderd en mitsdien met: met: gebracht op: de Gewone dienst. ............ ƒ 25 658 600/ 626 856 700 de Buitengewone dienst II. Kapitaalsuitgaven...........ƒ 179 131 980 342 606 880 Gewone dienst Afdeling I. Afdeling 1................ 3 565 600 322 877 100 Onderafdeling I. Onderafdeling I............. 3 565 600 322 877 100 Paragraaf 1 ............... 3 700 000 253 800 000 Paragraaf 2 ............... 134 400 69 077 100 Afdeling II. Afdeling II............... 37 188 400 149 842 500 Onderafdeling I............. 37 495 003 142 065 200 Onderafdeling II............. 306 600 7 777 300 Afdeling III............... 3 117 000 20 674 000 Afdeling IV............... 18 212 400 133 463 100 Buitengewone dienst II. Kapitaalsuitgaven. Afdeling I. Afdeling 1................ 179 131 980 342 606 880 Onderafdeling II. Onderafdeling II............. 179 131 980 342 606 880 Paragraaf 1 ............... 176 569 380 251 677 480 Paragraaf 2 ............... 2 562 600 90 929 400

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle Ministeriële Departementen, Autoriteiten, Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven ten Paleize Soestdijk, 17 December 1952.

JULIANA.

De Minister van Financiën a.i., W. DREES.

Uitgegeven de zestiende Januari 1953.

De Minister van Justitie, L. A. DONKER.

Sluiten