Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

VAN HET

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

No. 660

BES LUIT van 20 December 1952, houdende overboeking van restanten van het Negende Hoofdstuk A der Rijksbegroting voor het dienstjaar 1951 op het Negende Hoofdstuk A der Rijksbegroting voor het dienstjaar 1952. (Departement van Wederopbouw en Volkshuisvesting.)

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting van 31 October 1952, no. 69996, afdeling Comptabiliteit;

Gelet op de wet van 1 Juni 1951, Stb. 203, tot vaststelling van hoofdstuk IX A der Rijksbegroting voor het dienstjaar 1951, zoals deze is gewijzigd;

Gelet op artikel 24 der Comptabiliteitswet (Stb. 1927, no. 259);

Gezien het rapport van Onze Minister van Financiën dd. 17 December 1952, Generale Thesaurie, Dienst der Rijksbegroting, afdeling Begrotingszaken, no. 165;

Hebben goedgevonden en verstaan:

De op de bij dit besluit behorende staat vermelde restanten op de artikelen van hoofdstuk IX A der Rijksbegroting voor het dienstjaar 1951 toe te voegen aan de daarnevens aangegeven artikelen van hoofdstuk IX A der Rijksbegroting voor het dienstjaar 1952, vastgesteld bij de wet van 21 Maart 1952, Stb. 135.

Onze Ministers van Wederopbouw en Volkshuisvesting en van Financiën zijn belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het

Sluiten