Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II. in Hoofdstuk IV dienstjaar 1952: verhoogd met: ƒ 255 240 en mitsdien gebracht op: ƒ 127 568 520 de Gewone Dienst..... de Buitengewone Dienst: II. Kapitaalsuitgaven...... 3 949 228 Gewone Dienst Afdeling VI Afdeling VI......... 255 240 Onderafdeling I........ 255 240 Buitengewone Dienst II. Kapitaalsuitgaven Afdeling V Afdeling V.......... 855 037 Onderafdeling II Onderafdeling II........ 855 037 Paragraaf 2........ Paragraaf 3........ Paragraaf 4........ Afdeling VI Afdeling VI......... 1 314 035 Onderafdeling I........ 1 314 035 Afdeling VII Afdeling VII......... 1 351 582 Onderafdeling II........ 1 351 582 Afdeling VIII Afdeling VIII......... 424 060 Onderafdeling IV........ 424 060 Afdeling IX Afdeling IX.......... 4 514 Onderafdeling II Onderafdeling II........ 4 514 Paragraaf 2.......... 4514 Behoort bij Koninklijk besluit van 20 December 1952, Stb. 663. 403 227 356 985 94 825 5 471 928 43 851 420 5 960 120 1 141 037 1 141 037 473 227 494 985 172 825 1 935 735 1 935 735 1 351 582 1 351 582 424 060 424 060 69 514 69 514 69 514

Ons bekend,

De Minister van Justitie,

L. A. DONKER.

De Minister van Financiën, VAN DE KIEFT.

Sluiten