Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2. Het verbod, gesteld in het eerste lid geldt niet voor zover het betreft het vissen: a. met ankerkuilen in andere rivieren dan de Zuidhollandse benedenrivieren, mits men in het bezit is van een daartoe strekkende vergunning van het districtshoofd; b. met raampalingfuiken in andere rivieren dan de Zuidhollandse benedenrivieren; c. met ankerkuilen en raampalingfuiken in de Boven-Merwede en de Nieuwe-Merwede. 3. Het districtshoofd beslist op aanvragen tot het verkrijgen van een vergunning, als bedoeld in het tweede lid, onder a, gehoord een door Onze Minister in te stellen commissie van advies”.

Onze Minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening is belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

Soestdijk, 24 December 1952.

JULIANA.

De Minister van Landbouw, Visserij

en Voedselvoorziening,

MANSHOLT.

Uitgegeven de zeventiende Februari 1953.

De Minister van Justitie, L. A. DONKER.

Sluiten