Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

11

Vóór het aldus onder o bepaalde wordt ingevoegd:

l. de voorgeschreven stabiliteitsgegevens aan boord zijn; m. de met betrekking tot oorlog of oorlogsgevaar gegeven voorschriften in acht zijn genomen; n. de met betrekking tot het vervoer van vee gegeven voorschriften in acht zijn genomen.

12

In artikel 5, eerste lid, onder c, wordt in plaats van „vrijboord” gelezen: minimum vrijboord.

13

Het vierde lid van artikel 6 wordt gelezen: Voor het onderzoek van schepen en voor verdere werkzaamheden, nodig voor de afgifte van certificaten, worden naar een door Onze Minister te stellen tarief kosten berekend, voorzover dat onderzoek en die werkzaamheden niet door een der door Ons erkende particuliere onderzoekingsbureaux zijn verricht.

14

Het vijfde lid van artikel 6 vervalt.

15

In artikel 8, eerste lid, wordt inplaats van „ambtenaren in Nederlandsch-Indië of Suriname” gelezen: ambtenaren in Suriname.

16

In artikel 9, eerste lid, onder ƒ, wordt na het woord „schepen” ingevoegd: en vliegtuigen.

17

In artikel 9 wordt de punt aan het slot van het eerste lid vervangen door een punt-komma, waarna wordt toegevoegd:

k. zorg te dragen, dat de met betrekking tot oorlog of oorlogsgevaar gegeven voorschriften worden nageleefd;

/. zorg te dragen, dat de met betrekking tot het vervoer van vee gegeven voorschriften worden nageleefd.

18

In artikel 26, derde lid, wordt een komma geplaatst na het woord „machinist” en wordt inplaats van „of radiotelegrafist” gelezen: radiotelegrafist of radiotelefonist.

Sluiten