Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pen of dat de ruimen, waarin zij worden geborgen gemakkelijk met water kunnen worden gevuld en gevuld gehouden.

(d) Indien ontplofbare stoffen in ruimen worden geborgen, moeten deze ruimen goed droog zijn, goed geventileerd kunnen worden en goed afsluitbaar zijn.

Ventilatiekokers van deze ruimen moeten met gaas zijn afgeschermd tegen vonken en moeten zijn voorzien van een stevig metalen kruis tegen het binnendringen door onbevoegden.

Indien ontplofbare stoffen in een ruim worden geborgen, mogen in datzelfde ruim geen stoffen, bedoeld in lid 10, zijn geborgen. Indien mogelijk moeten ook in de aangrenzende ruimen laatstgenoemde stoffen niet worden geladen. Ontplofbare stoffen, welke in ruimen worden geborgen, moeten zover mogelijk verwijderd blijven van de bewoonde gedeelten van het schip, van machine- en ketelruimen, van kolenbergplaatsen en van plaatsen, waar geregeld wordt gewerkt. Zij moeten ten minste 3 meter verwijderd blijven van wanden van ruimen, waarin steenkolen of stoffen, bedoeld in lid 10, geborgen zijn.

Ontplofbare stoffen moeten in ieder compartiment het bovenste deel van de lading uitmaken en moeten door middel van houten kratten, schotten of kleden deugdelijk van de overige lading zijn gescheiden. Indien kratten worden gebruikt, mag de afstand tussen de latten, waaruit deze kratten zijn gemaakt, ten hoogste 10 centimeter bedragen. Aanraking van de colli ontplofbare stoffen met metalen scheepsdelen moet uitgesloten zijn. Ontplofbare stoffen moeten bij voorkeur worden geborgen in ruimen, gelegen vóór de brug.

Op de in dit lid onder (a) genoemde lijst wordt aangegeven, welke ontplofbare stoffen op ten minste 2 meter afstand van het scheepsboord moeten worden gestuwd.

(e) Indien ontplofbare stoffen worden gestuwd aan dek, moet zulks op overeenkomstige wijze geschieden als waarop de berging dezer stoffen onder dek plaats vindt. Bovendien moeten zij zodanig worden gestuwd, dat zij niet aan directe bestraling door de zon zijn blootgesteld.

(f) Indien voor het vervoer van ontplofbare stoffen gebruik wordt gemaakt van een kruitkamer, moet deze voldoen aan de eisen gesteld in artikel 100.

(g) Ontplofbare stoffen mogen met passagiersschepen slechts worden vervoerd, indien zij worden geborgen in een kruitkamer of in een dieptank.

Bovendien mogen met passagiersschepen worden vervoerd:

1. veiligheidspatronen en veiligheidshoedjes;

2. kleine hoeveelheden ontplofbare stoffen, ten hoogste 9 kilogram wegende, zonder in kruitkamer of dieptank geborgen te zijn en op Passagiersschepen, welke een korte internationale reis ondernemen, ten hoogste 450 kilogram ontplofbare stoffen in goedgekeurde verpakking aan dek gestuwd.

Sluiten