Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5. Indien een aangenomen indompelingsgrenslijn over een zekere lengte op een behoorlijke afstand is gelegen onder de aansnijding m de zijde van het boord met de bovenzijde van het dek, tot hetwelk de in aanmerking komende schotten zijn opgetrokken, kan het Hoofd van de Scheepvaartinspectie een beperkte vrijstelling verlenen voor zover betreft de waterdichtheid van deze schotten boven de indompelingsgrenslijn onmiddellijk onder genoemd dek.

Artikel 5

1. De in lid 2 van artikel 4 genoemde permeabiliteit heeft uit- Permsablhteit sluitend betrekking op onder het vlak van de indompelingsgrenslijn gelegen ruimten of gedeelten van ruimten. Bij de bepaling van de vulBare lengten moet men een gemiddelde permeabiliteit aannemen voor de gehele lengte van elk van de volgende gedeelten van het schip onder de indompelingsgrenslijn:

(o) het voortstuwingsgedeelte; (b) het gedeelte vóór het voortstuwingsgedeelte; (c) het gedeelte achter het voortstuwingsgedeelte.

2- (a) Voor stoomschepen moet de gemiddelde permeabiliteit Voor het gehele voortstuwingsgedeelte worden bepaald door de formule:

80 + 12,5 -—-, waarin v

a = de inhoud van de passagiersruimten, als omschreven in artikel 2, welke binnen de begrenzing van het voortstuwingsgedeelte onder de indompelingsgrenslijn zijn gelegen;

c=de totale inhoud van de tussendeksruimten, welke binnen de begrenzing van het voortstuwingsgedeelte onder de indompelingsgrensBjn zijn gelegen en bestemd zijn voor de berging van lading, steenkolen of voorraden;

v = de totale inhoud van het voortstuwingsgedeelte onder de indompelingsgrenslijn.

(b) Voor motorschepen moet het getal, dat de gemiddelde permeabiliteit volgens de in (a) genoemde formule aangeeft, met 5 worden vermeerderd.

. ( c ) Indien ten genoegen van het Hoofd van de Scheepvaartinspectie wordt aangetoond, dat de door rechtstreekse berekening Bepaalde gemiddelde permeabiliteit kleiner is dan die, welke door de formule wordt verkregen, mag de rechtstreeks berekende waarde in plaats van deze laatste worden ingevoerd.

Bij deze rechtstreekse berekening moet de permeabiliteit van onder de indompelingsgrenslijn gelegen passagiersruimten, als omschreven

Sluiten