Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

No. 322 350 351 400 Omschrijving Tarief Aanvochtende, reinigende of emulgerende middelen, niet afzonderlijk genoemd: a. verpakt of in tabletvorm: 1. vloeibaar...... 2. overige....... b. andere: 1. Sulforicinaten, sulfoleatenen sulforesinaten..... 2. Producten van het sulfoneren of van het sulfateren van vetalcoholen, van esters van vetalcoholen, van vetzuren, van vetamiden en dergelijke producten . . . 3. gesulfoneerde of gesulfateerde derivaten van substituten van aromatische koolwaterstoffen en van koolwaterstoffen van de vettenreeks ........ 4. Zouten van vetaminen, van quaternaire ammoniumbasen en andere dergelijke kationactieve stoffen . . . . 5. Producten van de condensatie van vetten of van alkylphenolen met ethyleenoxyde en dergelijke nietionogene stoffen, ook indien deze zijn gesulfateerd . . 6. overige....... 15 t.h. 15 t.h. 10 t.h. 15 t.h. 15 t.h. 15 t.h. 15 t.h. 15 t.h. Leder van grote dieren, zoals van ossen, van koeien, van paarden, en ander dergelijk leder, met uitzondering van leder vallende onder post 349: a en b onveranderd..... onveranderd Kalfsleder: a en b onveranderd..... De na post 352 voorkomende aan. tekening wordt vervangen door: Aantekeningen op de posten 349 tot en met 352. 1. Gemengd gelooid leder (plantaardig en chemisch) wordt beschouwd als chemisch gelooid leder. 2. Hele gelooide huiden, wegende meer dan 3 kg per stuk, worden aangemerkt als leder van grote dieren in de zin van post 350 en hele gelooide vellen, wegende 3 kg of minder per stuk, worden aangemerkt als kalfsleder in de zin van post 351. Deze gewichtsgrens is echter niet van toepassing op zogenaamde kips, indien zij als zodanig kenbaar zijn. onveranderd Huishoudelijke artikelen en gereedschap, van hout: a. onveranderd....... b. Gereedschap, gereedschapsstelen of -handvatten en schoenleesten: 1. bezaagde blokken voor het vervaardigen van schoenleesten ....... 2. andere....... onveranderd 6 t.h. 18 t.h.

No. Omschrijving Tarief 417 Karton op rollen of in bladen, niet opgemaakt noch bewerkt: a tot en met d onveranderd . . e. ander karton, elders genoemd noch elders onder begrepen: 1. stijf karton uitsluitend bestemd voor de vervaardiging onveranderd van reisartikelen (') . . onveranderd 2 en 3 onveranderd .... (Behoud van de bestaande Aantekening.) onveranderd 418 Karton op rollen of in bladen, opgemaakt: a tot en met d onveranderd . . e. ander, elders genoemd noch elders onder begrepen: 1. stijf karton uitsluitend bestemd voor de vervaardiging van reisartikelen j 1 ) . 2. onveranderd..... onveranderd onveranderd onveranderd 419 Papier op rollen of in bladen, niet opgemaakt noch bewerkt, wegende meer dan 30 gram per vierkante meter: a tot en met d onveranderd . . e. onveranderd....... Aantekening. Onder deze benaming wordt verstaan niet gelijmd, noch gestreken, noch geglaceerd, noch gesatineerd, noch geperkamenteerd papier op rollen met een breedte van 34 cm of meer, wegende 45 tot en met 55 gram per vierkante meter, met ten minste 60 ten honderd houtslijp. ƒ. onveranderd . ■...... onveranderd onveranderd onveranderd 432 Klossen en hulzen, van karton of van papier, ook indien geperforeerd, voor het weven of het spinnen . . Algemene Aantekeningen betreffende Afdeling XI. De Algemene Aantekening 6 wordt vervangen door: 6. Behoudens de speciaal voorziene uitzonderingen vallen onder hoofdstuk 52 de geheel of gedeeltelijk geconfectionneerde goederen, waaronder moeten worden verstaan: a. artikelen, welke anders dan vierkant of rechthoekig zijn gesneden; b. artikelen, welke kunnen dienen zoals zij van de weefmachine komen ofwel na enkel te zijn doorgesneden, zonder verder te worden genaaid of een andere aanvullende bewerking te ondergaan, zoals sommige dweilen, handdoeken, tafellakens, hoofddoeken en halsdoeken; c. artikelen, waarvan de randen ofwel gezoomd zijn op om het even welke wijze, ook met een rolnaad, ofwel afgezet zijn met geknoopte franjes, ook indien deze franjes tot de draden van het weefsel zelf behoren; d. artikelen gesneden in om het even welke vorm, waarvan sommige draden zijn uitgetrokken; e. artikelen, welke zijn aaneengenaaid, aaneengelijmd of anderszins aaneengezet. 20 t.h.

(') Behoud van de bestaande verwijzing.

Sluiten