Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Onderafdeling II. DEFENSIE VAN SURINAM E 488 142 24 Uitgaven voor de defensie van Suriname .............ƒ 6 660 000 waarvan komt ten laste van: Hoofdstak VIII A der Rijksbegroting ... ƒ 3 991 900 Hoofdstuk VIII B der Rijksbegroting ... 2 668 100 6 660 000 zodat wordt uitgetrokken.......... Nihil 25 Pensioenen, onderstanden, enz. aan voormalige leden van de landmacht......ƒ 473 142 waarvan komt ten laste van de Surinaamse begroting....... Memorie zodat wordt uitgetrokken.......... 473 142 26 Kosten van geneeskundige behandeling enz. van voormalige leden van de landmacht...... 15 000 Onderafdeling III. DEFENSIE VAN DE NEDERLANDSE ANTILLEN......... 73 902 27 Uitgaven voor de defensie van de Nederlandse Antillen.......ƒ 17 121 000 waarvan komt ten laste van Hoofdstuk VIII B der Rijksbegroting . . 17 121 000 zodat wordt uitgetrokken.......... Nihil 28 Pensioenen, onderstanden, enz. aan voormalige leden van de landmacht ƒ 58 902 waarvan komt ten laste van de begroting van de Nederlandse Antillen.............. Memorie zodat wordt uitgetrokken.......... 58 902 29 Kosten van geneeskundige behandeling enz. van voormalige leden van de landmacht...... 15 000 Onderafdeling IV. DEFENSIE VAN NIEUWGUINEA . . .. ...... ...... ...... .__ 15000 30 Uitgaven voor de defensie van NieuwGuinea............. 34 424 900 waarvan komt ten laste van: Hoofdstuk VIII A der Rijksbegroting . . . 16 924 900 Hoofdstuk VIII B der Rijksbegroting . . . 17 500 000 34 424 900 zodat wordt uitgetrokken.......... Nihil 31 Kosten van geneeskundige behandeling enz. van voormalige leden van de landmacht...... 15 000 Onderafdeling V. KONINKLIJK KOLONIAAL MILITAIR INVALIDENHUIS BRONBEEK ................... 324 901 32 Personeelsuitgaven.............. 90 876 33 Algemene en specifieke uitgaven....... 210 605 34 Eigen pensioenen, weduwenpensioenen en wezenonderstanden van gewezen personeel, onderscheidenlijk nagelaten betrekkingen van gewezen personeel ................... 23 420 AFDELING III. SURINAME EN DE NEDERLANDSE ANTILLEN............ 930 652 Onderafdeling 1. ALGEMEEN BEHEER . . . 126 505 35 Personeelsuitgaven........ƒ 135 600 waarvan komt ten laste van de Surinaamse begroting...... 9 095 zodat wordt uitgetrokken.......... 126 505 Onderafdeling II. SURINAME....... 290 175 36 Personeelsuitgaven............. 98 720 37 Personeelsuitgaven Kabinet van dc Gouverneur 105 271 38 Algemene uitgaven.............. 47 080

39 Algemene uitgaven Kabinet van de Gouverneur . 12 000 40 Vergoeding aan de Regeringscommissaris bij de Bruynzeel Suriname Houtmaatschappij N.V. . . 1 200 41 Betalingen ter garantie van rente en aflossing van door de Stichting voor de ontwikkeling van machinale landbouw in Suriname te plaatsen leningen . Memorie 42 Pensioenen van oud-Gouverneurs en weduwen van oud-Gouverneurs............... 24 342 43 Onderstanden bij wijze van pensioen aan het huispersoneel van de Gouverneur......... 1 562 Onderafdeling III. NEDERLANDSE ANTILLEN .................. 408 933 44 Personeelsuitgaven.............. 99 720 45 Personeelsuitgaven Kabinet van de Gouverneur . 165 570 46 Algemene uitgaven.............. 48 077 47 Algemene uitgaven Kabinet van de Gouverneur . 10 000 48 Subsidie aan de Stichting ,,Voorlichtingsinstituut voor het Welvaartsplan Nederlandse Antillen” te Amsterdam................. 60 000 49 Pensioenen van oud-Gouverneurs en weduwen van oud-Gouverneurs............... 25 566 Onderafdeling IV. VOORLICHTINGSDIENSTEN IN SURINAME EN DE NEDERLANDSE ANTILLEN.............. 105 039 50 Personeelsuitgaven.............. 74 508 51 Algemene uitgaven.............. 30 531 AFDELING IV. NIEUW-GUINEA..... 12 773 130 Onderafdeling I. ALGEMEEN BEHEER . 178 13 0 52 Personeelsuitgaven........ƒ 296 400 waarvan komt ten laste van de begroting van Nieuw-Guinea . . . . 118 270 zodat wordt uitgetrokken.......... 178 130 Onderafdeling II. NIEUW-GUINEA..... 12 595 000 53 Personeelsuitgaven.............. 42 000 54 Algemene uitgaven.............. 53 000 55 Bijdrage aan de geldmiddelen van het gebiedsdeel 12 500 000 TITEL B. BUITENGEWONE DIENST. I UITGAVEN VAN AFLOPEND KARAKTER . . Nihil II KAPITAALSUITGAVEN .......... Nihil II KAPITAALSUITGAVEN........... Nihil AFDELING II. MILITAIRE ZAKEN . . . ._ Nihil Onderafdeling IV. DEFENSIE VAN NIEUWGUINEA.................. Nihil 56 Nieuwbouw ten behoeve van de Defensie van Nieuw-Guinea......ƒ 3 395 000 waarvan komt ten laste van Hoofdstuk V11IA der Rijksbegroting. . 3 395 000 zodat wordt uitgetrokken.......... Nihil

Artikel II

Op de artikelen voor personeelsuitgaven van het bij deze wet vastgestelde hoofdstuk, te weten de artikelen 2, 3, 8, 9, 23, 32, 35, 36, 37, 44, 45, 50, 52 en 53 worden aangewezen uitgaven wegens:

1. salarissen personeel in vaste- en in tijdelijke dienst; 2. salarissen personeel op arbeidsovereenkomst; 3. lonen personeel in los dienstverband; 4. salarissen en lonen personeel met onvolledige dagtaak;

Sluiten