Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meer dan 30 t.h. chroom, meer dan 40 t.h. wolfram, meer dan 10 t.h. andere legeringselementen tezamen (koper, aluminium, titanium, vanadium, molybdeen. niobium, enz.); siliciumhoudende ferrolegeringen mogen niet meer dan 96 gewichtspercenten nonferro-legeringselementen bevatten, mangaanhoudende (waarin geen silicium voorkomt) niet meer dan 92 en de overige niet meer dan 90;

d. gelegeerd staal (post 710):

staal bevattende minder dan 1,9 t.h. koolstof en voorts een of meer legeringselementen, in de navolgende verhoudingen : meer dan 2 t.h. mangaan en silicium tezamen. ten minste 2 t.h. mangaan, ten minste 2 t.h. silicium, ten minste 0,50 t.h. nikkel, ten minste 0,50 t.h. chroom, ten minste 0,10 t.h. molybdeen, ten minste 0,10 t.h. vanadium, ten minste 0,30 t.h. wolfram, ten minste 0,30 t.h. kobalt, ten minste 0,30 t.h. aluminium, ten minste 0.40 t.h. koper, ten minste 0,10 t.h. lood. ten minste 0.12 t.h. phosphor, ten minste 0,10 t.h. zwavel, ten minste 0,20 t.h. phosphor en zwavel tezamen, ten minste 0,10 t.h. andere legeringselementen, voor ieder legeringselement afzonderlijk.

Onder de gelegeerde staalsoorten worden onderscheiden: zogenaamd gelegeerd ,,constructiestaal", dat minder dan 0,60 t.h. koolstof bevat en dat bovendien niet meer dan 8 t.h. andere legeringselementen bevat, indien er 2 of meer zijn of niet meer dan 5 t.h., indien er slechts één is;

speciaal gelegeerd staal (ander dan het zogenaamde gelegeerde ,,constructiestaal”) waaronder wordt verstaan, gelegeerd staal, dat minder dan 40 t.h. legeringselementen bevat, indien er 2 of meer zijn of minder dan 20 t.h., indien er slechts één is.

Voor het bepalen van het gehalte aan legeringselementen voor deze twee soorten gelegeerd staal, worden zwavel, phosphor. silicium en mangaan niet gerekend als legeringselementen voorzover het gehilte daarvan lager is dan voor deze stoffen is aangegeven in de eerste alinea van de Algemene aantekening ld; e. koolstofstaal (post 710):

staal met ten minste 0,60 t.h., en minder dan 1,9 t.h. koolstof; ƒ. welijzer (post 699):

producten voor het walsen of voor het smeden, verkregen :

hetzij door uithameren van loepen puddelijzer, ter verwijdering van de puddelslakken,

hetzij door heet uitwalsen van pakken ijzer of staal in stukken of van pakken puddelijzer; g. ingots (post 699):

producten voor het walsen of voor het smeden, verkregen door gesmolten metaal in vormen te gieten; li. blooms en billets (post 700):

halffabrikaten met rechthoekige of vierkante doorsnede, waarvan de dwarsdoorsnede 1225 mm 2 overtreft en waarvan de dikte één vierde van de breedte overtreft; ij. bramen en Iargcts (post 700) :

halffabrikaten met rechthoekige doorsnede, met een dikte van ten minste 6 mm, een breedte van ten minste 150 mm en waarvan de dikte één vierde van de breedte niet overtreft;

k. coils voor het walsen van plaat (post 701):

halffabrikaten met rechthoekige doorsnede, met een dikte van ten minste 1,5 mm en een breedte van meer dan 500 mm. op rollen wegende 500 kg en meer;

l. universaalplaten (larges plats) (post 702):

producten met rechthoekige doorsnede, overlangs wa m gewalst in gesloten kalibers of op het universeel walswerk, met een dikte van meer dan 6 mm doch niet meer dan 100 mm en met een breedte van meer dan 150 mm doch niet meer dan 1200 mm;

m. bandijzer en bandstaal (post 709):

gewalste producten, met of zonder afgeknipte randen, met rechthoekige doorsnede, met een dikte van ten hoogste 6 mm, met een breedte van ten hoogste 500 mm en waarvan de dikte een tiende van de breedte niet overtreft, onopgerold, op rollen of in samengevouwen bossen;

n. plaatijzer en plaatstaal (posten 706 t/m 708):

gewalste producten (met uitzondering van coils bedoeld in Algemene aantekening IA), met een dikte van ten hoogste 125 mm en, indien rechthoekig of vierkant, met een breedte van meer dan 500 mm.

Als plaatijzer of -staal wordt eveneens aangemerkt het z.g. dynamoplaatijzer of transformatorplaatijzer, dat meer dan 0,35 t.h. doch niet meer dan 8 t.h. silicium bevat, doch dat — met uitzondering van aluminium tot een percentage van minder dan 0,30 t.h. — geen andere legeringselementen bevat, en dat bovendien gekenmerkt wordt door een wattverlies per kilogram van 3,6 watt of minder, bepaald volgens de methode van Epstein, voor een plaat van 0,50 mm dikte bij een electrische wisselstroom van 50 perioden en een inductie van 10 000 Gauss;

o. draad (post 705):

massieve producten, koud getrokken, waarvan de grootste afmeting der dwarsdoorsnede 13 mm niet overtreft, ongeacht de vorm van de doorsnede; voor de interpretatie van de posten 724, 725 a en b en 753, worden gewalste producten van deze afmetingen eveneens als draad aangemerkt;

p. staven (post 703):

massieve producten, welke niet volkomen beantwoorden aan de definities van letters h. ij, k, I, m, n, en o hiervoor, en waarvan de dwarsdoorsnede de vorm heeft van een cirkel, van een cirkelsegment, van een gelijkbenige driehoek, van een vierkant, van een rechthoek, van een zeshoek, van een achthoek of van een regelmatig trapezium:

q. holle staven van staal, voor mijnboringen (post 703):

staven met andere dan vierkante of ronde doorsnede, geschikt voor de vervaardiging van boorstangen en waarvan de grootste buitenwerkse afmeting der dwarsdoorsnede, welke meer dan 15 mm doch niet meer dan 50 mm mag zijn, ten minste het drievoudige is van de grootste binnenwerkse afmeting.

Holle staven, welke niet aan deze definitie beantwoorden, worden als buizen ingedeeld;

r. profielijzer en proficlstaal (post 704):

massieve producten, welke niet vallen onder post 716, welke niet volkomen beantwoorden aan een der definities van letters h. ij, Ie, l, m, n, en o en waarvan de dwarsdoorsnede een andere vorm heeft dan de onder letter p genoemde vormen.

2. Tot de posten 699 tot en met 709 behoren geen producten van gelegeerd staal of van koolstofstaal (post 710).

3. De onder de posten 699 tot en met 710 vallende goederen, welke geplatteerd zijn met ijzer of staal van een andere soort, worden ingedeeld onder de post, waaronder het ijzer of het staal valt, dat in de samenstelling met het hoogste gewicht voorkomt.

No. Omschrijving Tarief 696 Gietijzer (spiegelijzer daaronder begrepen), onbewerkt, in ingots, gietelingen, blokken en klompen: a. Phosphorruwijzer (ferro-phosphor daaronder begrepen) en hematietruwijzer (voor gietwerk of voor ijzer- en staalvervaardiging)....... 1 t.h. b. Spiegelijzer....... c. ander gietijzer: 1. bevattende ten hoogste 1 t.h. vanadium en ten hoogste 1 t.h. 1 t.h. titaan...... 1 t.h. 2. ander........ 1 t.h. 697 Ferrolegeringen: a. Ferromangaan: 1. meer dan 2 t.h. koolstof bevattend....... vrij 2. ander....... b. Ferroaluminium, ferro-silicoaluminium en ferro-silico-manvrij gano-aluminium..... vrij c. Ferro-silicium...... vrij d. Ferro-silico-mangaan .... e. Ferro-chroom en ferro-silicovrij chroom........ ƒ. Ferro-titaan en ferro silicovrij titaan......... g. Ferro-wolfram en ferro-silicovrij wolfram........ h. Ferro-molybdeen; ferro-vanavrij dium......... vrij 698 i. andere........ vrij Schroot, resten en afval van werken van gietijzer, van ijzer en van staal: a. noch naar soort noch naar kwaliteit gesorteerd..... b. ander: vrij 1. van gietijzer..... vrij 2. van vertind plaatijzer . vrij 3. overig....... vrij

Sluiten