Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Behoort bij Koninklijk besluit van 4 Augustus 1953 (Stb. 375).

Mij bekend,

De Minister van Binnenlandse Zaken, BEEL.

BIJLAGE A

ALS BEDOELD IN ARTIKEL I VAN DIT BESLUIT, BEVATTENDE DE GEWIJZIGDE BIJLAGE El VAN HET BEZOLDIGINGSBESLUIT BURGERLIJKE RIJKSAMBTENAREN 1 948 ZOALS DEZE BIJ DIT BESLUIT WORDT VASTGESTELD

BIJLAGE EI

BEVATTENDE DE SALARISSCHALEN VOOR DE

VOLWASSENEN

DIE EEN AMBT BEKLEDEN INGEDEELD IN BIJLAGE E

Mannelijke volwassenen GROEP 1 Salarissen per maand in guldens Ie klasse 2e klasse 3e klasse 4e klasse Bij aanvang . . . 169,08 161,08 152,08 144,08 Na 1 jaar .... 171,08 163,08 154,08 146,08 „ 2 „ .... 173,08 165,08 156,08 148,08 „ 3 „ .... 177,08 169,08 161,08 152,08 ,, 4 ,, .... 181 08 173,08 165,08 156,08 Salarissen per week in guldens le klasse 2e klasse 3e klasse 4e klasse Bij aanvang . . . 38,88 36,96 35,04 33,12 Na 1 jaar .... 39,36 37,44 35,52 33,60 .. 2 „ .... 39,84 37,92 36,— 34,08 „ 3 „ .... 40,80 38,88 36,96 35,04 »» 4 ...... 41,76 39,84 37,92 36,— Salarissen per uur in centen le klasse 2e klasse 3e klasse 4e klasse Bij aanvang . . . 81 77 73 69 Na 1 jaar .... 82 78 74 70 „ 2 „ .... 83 79 75 71 » 3 „ .... 85 81 77 73 » 4 „ .... 87 83 79 75 De minima in deze loongroep gelden eerst indien belanghebbenden de ■eeltijd van tenminste 22 jaar hebben bereikt. GROEP 2 Salarissen per maand in guldens le klasse 2e klasse 3e klasse 4e klasse Bij aanvang . . . 177,08 169,08 158,08 152,08 Na 1 jaar .... 179,08 171,08 161,08 154,08 » 2 ...... 184,08 175,08 165,08 158,08 » 3 „ .... 188,08 179,08 169,08 163,08 •> 4 ,, .... 192,08 184,08 173,08 167,08

Mannelijke volwassenen Salarissen per week in guldens le klasse 2e klasse 3e klasse 4e klasse Bij aanvang . . . 40,80 38,88 36,48 35,04 Na 1 jaar .... 41,28 39,36 36,96 35,52 „2...... 42,24 40,32 37,92 36,48 „ 3 „ .... 43.20 41,28 38,88 37,44 ,, 4 „ .... 44,16 42,24 39,84 38,40 Salarissen per uur in centen le klasse 2e klasse 3e klasse 4e klasse Bij aanvang . . . 85 81 76 73 Na 1 jaar .... 86 82 77 74 „ 2 ...... 88 84 79 76 „ 3 „ .... 90 86 81 78 „ 4 „ .... 92 88 83 80 De minima in deze loongroep gelden eerst indien belanghebbenden de leeftijd van tenminste 22 jaar hebben bereikt. GROEP 2a Salarissen per maand in guldens le klasse 2e klasse 3e klasse 4e klasse Bij aanvang . . . 184,08 173,08 163,08 158,08 Na 1 jaar .... 186,08 175,08 165,08 161,08 2 190,08 179,08 169,08 165,08 ” 3 ” .... 194,08 184,08 173,08 169,08 4 „ .... 198,08 188,08 177,08 173,08 Salarissen per week in guldens le klasse 2e klasse 3e klasse 4e klasse Bij aanvang . . . 42,24 39,84 37,44 36,48 Na 1 jaar .... 42,72 40,32 37,92 36,96 „ 2 „ .... 43,68 41,28 38,88 37,92 „ 3 ...... 44,64 42,24 39,84 38,88 4 ,, -T ,, .... 45,60 43,20 40,80 39,84

Sluiten