Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Totaal Gewone dienst Buitengewone dienst I Buitengewone dienst II Saldi van Omschrijving Saldi van Saldi van Saldi van Saldi van Saldi van Saldi van Opbrengst van geldleningen uitgaven boven ontvangsten uitgaven boven ontvangsten uitgaven boven ontvangsten uitgaven boven ontvangsten boven uitgaven ontvangsten boven uitgaven ontvangsten boven uitgaven ontvangsten 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. gld. gld. gld. gld. gld. gld. gld. gld. Overgebracht..... 16163 900 690,88 1 932 837 389,32 5 3 695 828 927,56 15 702 178 838,49 2 224 713 390,62 6 p. Saldo van aan- en verkopen van z.g. Regerings goederen, vastgesteld bij artikel 2..... q. Saldo van het Scheepvaartfonds, vastgesteld bij artikel 4............... r. Overneming van het markenbezit van de Ne88 000 000,— 570 833 105,87 88 000 000,— 570 833 105,87 derlandsche Bank, vastgesteld bij artikel 5 . . 4 372 449 221,39 4 372 449 221,39 j. Vervallen verklaarde schulden van Indonesië, vastgesteld bij artikel 6.......... t. Opbrengst van geldleningen 1 725 392 951,19 1 725 392 951,19 1.4% lening 1940 I........... 300 000 000,— 300 000 000,— 2. 4% lening 1940II........... 300 000 000,— 300 000 000,— 3. 4% lening 1941 ........... 500 000 000,— 500 000 000,— 4. 3J% lening 1941 . nom. f 500 000 000,— 487 500 000,— 487 500 000,— 5. 3J% lening 1942. nom. 1 000 000 000,— 995 000 000,— 995 000 000,— 6. 3£% lening 1943 . nom. 1 000 000 000,—• 997 500 000,— 997 500 000,— 7. 3% Grootboek 1946 .......... 1 830 618 500,— 1 830 618 500,— 8. 3% Investeringscertificaten ......... f 429 092 500,— omzettingin 3J % Beleggingscertificaten per 1 Juli 1948 5 423 000, — 423 669 500,— 423 669 500,— 9. 314 % Beleggingscertificaten ........ f 8811 500, — omzetting van 3 % Investeringscertificaten per 1 Juli 1948 .......... 5423 000,— Nominaal f 14 234 500,—14 305 672,50 14 305 672,50 10. 3 % lening 1947, luidende in U.S. dollars .... $ 92 850 400,— 246 053 560,— 246 053 560,— 11. 3% lening per 1962—64, Nominaal f 1 140 000 000,— opbrengst f 1 140 000 000,— 3%% lening 1948 Nominaal 360 000 000, — opbrengst 361 800 000, — Nominaal f 1 500 000 000, — opbrengst f 1 501 800 000, — waarop in mindering het per 1 Juni 1948 uitstaande bedrag van de geconverteerde 3— 3£% lening 1938 . . . 1 225 467 700,— 276 332 300,— 276 332,300,— 12. 3% Nationale Schuld ...... nom. f 29 706 150,— 13. 2£% Nationale Schuld ...... nom. f 40 000 000, — 14. 2£% lening 1943, uitgegegeven in Suriname . . . Sur. f 2 500 000, — 15. Crediet Zweedse Regering ........ Zw. Kr. 75 000 000,— 16. Crediet Canadese Rege28 767 474,82 28 767 474,82 33 200 000,— 33 200 000,— 3 500 000,— 3 500 000,— 48 389 220,— 48 389 220,— ring .......Can. $ 123 949 275,97 \ 318 152 444,06 318 152 444,06 Export Imporx} 1-blink of Washington $ 50 OOO OOO, - f 133 OOO OOO, - f .?.? M6' - 19. Crediet Suisse e.a. Zw.fr s. 13 995 946,65 20. Crediet Zweedse Rege8 642 497,04 8 642 497,04 ring.......Zw. Kr. 25 000 000,— 21. Crediet Suisse . . Zw. frs. 5 094 530,10 22. 3} % lening Kingdom of the Netherlands . . nom. S 20 000 000, — 16 234 035,— 3 145 872,35 16 234 035,— 3 145 872,35 reëel $ 19 800 000, — 52 668 000,— 52 668 000,— 23. Lend Lease Settlement $ 67 500 000, — 24. Surplus Goods Crediet $ 18 695 817,58 25. Lening International 179 550 000,— 49 730 874,76 179 550 000,— 49 730 874,76 Bank for Reconstruction and Development .... $ 190 006 339,71 505 416 863,89 505 416 863,89 B. frs. 45 355 000,— Zw. frs. 17 000 000,— 2 752 141,40 10 516 279,06 2 752 141,40 10 516 279,06 26. Crediet War Assets Administration.......$ 610 556,97 27. British Final Settlement 1 624 081,54 1 624 081,54 £ 44 846 607.4.8* 479 858 697,42 479 858 697,42 u. Opbrengst van vlottende schuld, als bedoeld in artikel III van de wet van 19 December 1947, Stb. H 437 ............... 1 343 266 161,37 1 343 266161,37 22 349 742 863,46 10293 227 281,08 2 020 837 389,32 5 3 695 828 927,56 21800 021 011,07 1914099267,24 2 224 713 390,62® 8 379 128 013,84 10293 227 281,08 2 020 837 389,32® 1 914 099 267,24 12056 515 582,38 1 674 991 538,23® 19 885 921 743,83

Sluiten