Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Restanten op Hoofdstuk VIII B der Rijksbegroting voor het dienstjaar 1952 Art. Omschrijving Bedrag 43 Onderafdeling IV. Bewapening. Materiële uitgaven........ 14 829 000 Onderafdeling V. Handelsbescherming. 45 Materiële uitgaven........ 2 440 000 Onderafdeling VI. Gebouwen en terreinen. 46 Aanbouw, inrichting, onderhoud en huur van gebouwen en dergelijke en daarmede verband houdende uitgaven . 150 000 Onderafdeling VII. Voertuigen. 48 Materiële uitgaven........ 550 000 Onderafdeling VIII. Uitrusting. 50 Materiële uitgaven van de marine-magazijnsdienst.......... (zie artikel 51) (Zie artikel 51) 442 000 51 Uitrusting van schepen, vaartuigen en inrichtingen aan de wal . . . . 10 200 000 Onderafdeling IX. Marine Electronisch Bedrijf te Oegstgeest. 53 Materiële uitgaven........ 4 450 000 Onderafdeling X. Marine-Wakerskorps. 56 Materiële uitgaven........ 20 000 Afdeling IV. Dienst van het Personeel. Onderafdeling II. Militair personeel. 60 Medailles, oorkonden en dergelijke . 400 Onderafdeling III. Inlijving en aanneming. 63 Materiële uitgaven........ 7 600 Onderafdeling IV. Opleiding. Paragraaf 2. Overige opleidingen. 67 Materiële uitgaven........ 110 800 68 Kosten van opleiding van personeel van de Marine Luchtvaartdienst bij het Commando Luchtvaartopleidingen 759 000 Onderafdeling VI. Sociale Verzorging. 74 Algemene ontwikkeling, sport en ontspanning .......... 225 000 Afdeling V. Dienst der Intendance. Onderafdeling II. Voeding en Kleding. 82 Voeding en bewassing...... 1 340 000 83 Kleding en uitrusting....... 1 600 000 Afdeling VI. Geneeskundige Dienst. Onderafdeling III. Overige geneeskundige verzorging. 89 Geneeskundige verzorging van militairen en hun gezinnen....... 176 000 Afdeling VII. Dienst van het Loodswezen, enz. Onderafdeling II. Loodswezen. 97 Loods- en afhaalvaartuigen , , , , . 93 000

Posten van Hoofdstuk VIII B der Rijksbegroting voor het dienstjaar 1953, waaraan de restanten worden toegevoegd Art. Omschrijving Bedrag 47 Onderafdeling IV. Bewapening. Materiële uitgaven........ 14 829 000 Onderafdeling V. Handelsbescherming. 49 Materiële uitgaven........ 2 440 000 Onderafdeling VI. Gebouwen en terreinen. 50 Aanbouw, inrichting, onderhoud en huur van gebouwen en dergelijke en daarmede verband houdende uitgaven . . 150 000 Onderafdeling VII. Voertuigen. 52 Materiële uitgaven........ 550 000 Onderafdeling VIII. Uitrusting. 54 56 Materiële uitgaven van de marine-magazijnsdienst.......... Materiële uitgaven van de marine-inventarisdienst.......... 497 000 46 700 57 Uitrusting van schepen, vaartuigen en inrichtingen aan de wal (Zie artikelen 40, 54 en 56) 9 528 200 Onderafdeling IX. Marine Electronisch Bedrijf te Oegstgeest. 59 Materiële uitgaven........ 4 450 000 Onderafdeling X. Marine-Wakerskorps. 62 Materiële uitgaven........ 20 000 Afdeling IV. Dienst van het Personeel. Onderafdeling II. Militair personeel. 66 Medailles, oorkonden en dergelijke . . 400 Onderafdeling III. Inlijving en aanneming. 69 Materiële uitgaven........ 7 600 Onderafdeling IV. Opleiding. Paragraaf 2. Overige opleidingen. 73 Materiële uitgaven........ 110 800 74 Bijdrage aan Hoofdstuk VIIIA der Rijksbegroting in de kosten voor opleiding van personeel van de Marine Luchtvaartdienst bij het Commando Luchtvaaropleidingen...... 759 000 Onderafdeling VI. Sociale Verzorging. 79 Algemene ontwikkeling, sport en ontspanning ........ 225 000 Afdeling V. Dienst der Intendance. Onderafdeling II. Voeding en Kleding. 88 Voeding en bewassing...... 1 340 000 89 Kleding en uitrusting....... 1 600 000 Afdeling VI. Geneeskundige Dienst. Onderafdeling III. Overige geneeskundige verzorging. 95 Geneeskundige verzorging van militairen en hun gezinnen....... 176 000 Afdeling VII. Dienst van het Loodswezen, enz. Onderafdeling II. Loodswezen. 93 000 103 Loods- en afhaalvaartuigen.....

Sluiten