Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Restanten op hoofdstuk VIII A der Rijksbegroting voor het dienstjaar 1952. Art. Omschrijving Bedrag Onderafdeling III. Verbruiksbehoeften; lichamelijke- en geestelijke verzorging. Paragraaf 1. Verbruiksbehoeften. A. Verbruiksbehoeften ten behoeve van de militair. 31 Voeding........... 4 228 669 32 Kleding en uitrusting....... 13 135 921 33 Nachtleger en velduitrusting .... 404 259 B. Bijzondere verbruiksbehoeften. 34 Benodigdheden voor het vervaardigen van films en foto’s....... 81 657 35 Benodigdheden voor het vervaardigen van topografische kaarten .... 87 269 36 Benodigdheden voor het vervaardigen van boeken enz......... 957 C. Overige verbruiksbehoeften. 38 Benzine, olie en smeermiddelen . . . 1 655 243 39 Legersport- en gymnastiekmaterieel . 10 601 40 Emballage > . . . . ; i. < i . . . 151 109 Paragraaf 2. Materiële uitgaven voor lichamelijke en geestelijke verzorging. A. Lichamelijke verzorging. 41 Hygiënische verzorging...... 13 334 42 Genees- en tandheelkundige behoeften 256 795 Paragraaf 3. Overige uitgaven. 44 Benodigdheden en verdere uitgaven voor onderwijs en oefeningen . 24 700 Onderafdeling IV. Aanschaffing en onderhoud van het materieel. Paragraaf 1. Vervoermiddelen. 54 Vervoermiddelen en bijbehorende standaarduitrusting ........ 44 873 548 Paragraaf 2. Technisch materieel. 55 Verbindingsmaterieel....... 9 126 032 56 Pontonniers- en pioniersmaterieel . 703 916 57 Technische instrumenten en kosten beproeving materieel....... 651 388 Paragraaf 3. Bewapening. 60 Wapens en geschut....... 9 913 931 61 Springstoffen en munitie...... 148 462 464 Paragraaf 4. Overig materieel. 62 Kazernemeubelen........ 1 101 622 63 Kazerneringsartikelen....... 27 420 67 Aanschaffing van materialen ten behoeve van onderhoud materieel . . 769 555 68 Overig materieel........ 2 933 925 (Zie artikel 68) Onderafdeling VI. Diensten, wapens of instellingen, welke afzonderlijk zijn geraamd. Paragraaf 1. Koninklijke Marechaussee. 72 Huisvestingskosten, bureaukosten en reisen verblijfkosten, enz. . . ... 3 686 73 Verbruiksbehoeften; lichamelijke verzorging ............ 725 660

Posten van hoofdstuk VIII A der Rijksbegroting voor het dienstjaar 1953, waaraan de restanten worden toegevoegd. Art. Omschrijving Bedrag Onderafdeling III. Verbruiksbehoeften; lichamelijke- en geestelijke verzorging. Paragraaf 1. Verbruiksbehoeften. A. Verbruiksbehoeften ten behoeve van de militair. 31 Voeding........... 4 228 669 32 Kleding en uitrusting....... 13 135 921 33 Nachtleger en velduitrusting .... 404 259 B. Bijzondere verbruiksbehoeften. 34 Benodigdheden voor het vervaardigen van films en foto’s....... 81 657 35 Benodigdheden voor het vervaardigen van topografische kaarten .... 87 269 36 Benodigdheden voor het vervaardigen van boeken enz......... 957 C. Overige verbruiksbehoeften. 37 Benzine, olie en smeermiddelen . . 1 655 243 38 Legersport- en gymnastiekmaterieel . 10 601 39 Emballage.......... 151 109 Paragraaf 2. Materiële uitgaven voor lichamelijke en geestelijke verzorging. A. Lichamelijke verzorging. 40 Hygiënische verzorging...... 13 334 41 Genees- en tandheelkundige behoeften 256 795 Paragraaf 3. Overige uitgaven. 43 Benodigdheden en verdere uitgaven voor onderwijs en oefeningen . . 24 700 Onderafdeling IV. Aanschaffing en onderhoud van het materieel. Paragraaf 1. Vervoermiddelen. 52 Vervoermiddelen en bijbehorende standaarduitrusting ........ 44 873 548 Paragraaf 2. Technisch materieel. 53 Verbindingsmaterieel....... 9 126 037 54 Pontonniers- en pioniersmaterieel . . . 703 916 55 Technische instrumenten en kosten beproeving materieel....... 651 388 Paragraaf 3. Bewapening. 58 Wapens en geschut....... 9 913 931 59 Springstoffen en munitie...... 148 462 464 Paragraaf 4. Overig materieel. 60 Kazernemeubelen........ 1 101 622 61 Kazerneringsartikelen....... 27 420 65 Aanschaffing van materialen ten behoeve van onderhoud materieel . . 769 555 66 Machines en gereedschappen .... 1 425 723 67 Overig materieel........ 1 508 202 Onderafdeling VI. Diensten, wapens of instellingen, welke afzonderlijk zijn geraamd. Paragraaf 1. Koninklijke Marechaussee. 71 Huisvestingskosten, bureaukosten en reisen verblijfkosten, enz. . . ... 3 686 72 Verbruiksbehoeften; lichamelijke verzorging ............ 725 660

Sluiten