Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Restanten op hoofdstuk VIII A der Rijksbegroting voor het dienstjaar 1952. Art. Omschrijving Bedrag 74 Aanschaffing en onderhoud van materieel ............ 1 807 776 Paragraaf 3. Koninklijke Landmacht Nieuw-Guinea. 78 Materiële uitgaven....... 4 299 059 Paragraaf 4. Koninklijke Landmacht Suriname. 80 Materiële uitgaven....... 144 167 Onderafdeling VIL Niet gespecificeerde uitgaven voor de Koninklijke Landmacht. 82 Aanschaffingen en voorzieningen in verband met de bijzondere omstandigheden, welke zich bij de opbouw van de Koninklijke Landmacht voordoen 313 996 647 82a Uitgaven ten behoeve van additionele militaire productie uit tegenwaardegelden, voortvloeiende uit de economische en militaire hulpverlening . 154 614 500 Afdeling IV. Luchtmacht..... Onderafdeling II. Huisvestingskosten, bureau- en reiskosten. Paragraaf 1. Huisvestingskosten. 86 Onderhoud van en voorzieningen aan gebouwen, kampen, terreinen, wegen en wateren; vaste installaties 299 387 87 Overige huisvestingskosten..... 2 376 Paragraaf 2. Bureaukosten. 88 Bureel- en administratiekosten .... 435 382 Onderafdeling III. Verbruiksbehoeften, lichamelijke verzorging. Paragraaf 1. Verbruiksbehoeften. A. Verbruiksbehoeften ten behoeve van de militair. 92 Voeding........ 994 823 93 Kleding en uitrusting....... 6 989 848 94 Nachtleger.......... 722 474 C. Overige verbruiksbehoeften. 96 Benzine, olie en smeermiddelen 85 110 97 Sport- en gymnastiekinaterieel .... 16 303 Paragraaf 3. Overige uitgaven . 106 Onderzoekingen bij het Nationaal Luchtvaartlaboratorium ....... 2 000 Onderafdeling IV. Aanschaffing en onderhoud van het materieel. Paragraaf 1. Vervoermiddelen. 113 Vervoermiddelen en bijbehorende standaarduitrusting........ 10 119 950 Paragraaf 2. Technisch materieel. 114 Verbindingsmaterieel....... 36 510 375 Paragraaf 3. Bewapening. 115 Wapens en geschut....... 2 450 784 116 Aanschaffing van springstoffen en munitie ............ 8 638 819 Paragraaf 4. Vliegtuigen en vliegtuigtechnisch materieel. 117 Aanschaffing van technische installaties en materieel......... 3 175 341

Posten van hoofdstuk VIII A der Rijksbegroting voor het dienstjaar 1953, waaraan de restanten worden toegevoegd. Art. Omschrijving Bedrag 73 Aanschaffing en onderhoud van materieel ............ 1 807 776 Paragraaf 3. Koninklijke Landmacht Nieuw-Guinea. 77 Materiële uitgaven....... 4 299 059 Paragraaf 4. Koninklijke Landmacht Suriname. 79 Materiële uitgaven....... 144 167 Onderafdeling VII. Niet gespecificeerde uitgaven voor de Koninklijke Landmacht. 80 Aanschaffingen en voorzieningen in verband met de bijzondere omstandigheden, welke zich bij de opbouw van de Koninklijke Landmacht voordoen 313 996 647 80a (nieuwe post) Uitgaven ten behoeve van additionele militaire productie uit tegenwaardegelden, voortvloeiende uit de economische en militaire hulpverlening . 154 614 500 Afdeling IV. Luchtmacht..... Onderafdeling II. Huisvestingskosten, bureau- en reiskosten. Paragraaf 1. Huisvestingskosten. 84 Onderhoud van en voorzieningen aan gebouwen, kampen, terreinen, wegen en wateren; vaste installaties 299 387 85 Overige huisvestingskosten..... 2 376 Paragraaf 2. Bureaukosten. 86 Bureel- en administratiekosten .... 435 382 Onderafdeling III. Verbruiksbehoeften, lichamelijke verzorging. Paragraaf 1. Verbruiksbehoeften. A. Verbruiksbehoeften ten behoeve van de militair. 89 Voeding........ 994 823 90 Kleding en uitrusting....... 6 989 848 91 Nachtleger en velduitrusting .... 722 474 B. Overige verbruiksbehoeften. 92 Benzine, olie en smeermiddelen 85 110 93 Sport- en gymnastiekinaterieel .... 16 303 Paragraaf 3. Overige uitgaven . . . 103 Onderzoekingen by het Nationaal Luchtvaartlaboratorium ....... 2 000 Onderafdeling IV. Aanschaffing en onderhoud van het materieel. Paragraaf 1. Vervoermiddelen. 110 Vervoermiddelen en bijbehorende standaarduitrusting ........ 10 119 950 Paragraaf 2. Technisch materieel. 111 Verbindingsmaterieel....... 36 510 375 Paragraaf 3. Bewapening. 112 Wapens en geschut....... 2 450 784 113 Aanschaffing van springstoffen en munitie ............ 8 638 819 Paragraaf 4. Vliegtuigen en vliegtuigtechnisch materieel. 114 Technische installaties en materieel . 3 175 341

Sluiten