Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

626

WET van 23 December 1953, houdende naturalisatie van Mojzesz Aldorf en 20 anderen.

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranjf.-Nassau, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat er aanleiding is tot naturalisatie van Mojzesz Aldorf en 20 anderen, die aan Ons een verzoek daartoe hebben gedaan, met overlegging — wat betreft de in de artikelen 2 en 3 genoemden voor zoveel doenlijk — van de bewijsstukken, bedoeld in artikel 3 der wet van 12 December 1892 (Stb. 268) op het Nederlanderschap en het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 30 Juli 1953 (Stb. 363);

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1. De hoedanigheid van Nederlander wordt bij deze verleend aan:

1 Mojzesz Aldorf, geboren te Warschau (Polen) 8 Mei 1916, handelaar in tapijten, wonende te ’s-Gravenhage, provincie Zuidholland;

2 Szmul Zalman Brin, geboren te Zdunska-Wola (Polen) 16 April 1899, handelaar in textiel, wonende te Maastricht, provincie Limburg;

3 Peter Coenen, geboren te Stessen, Bedburdyck (Duitsland) 6 Maart 1888, fabrikant-groothandelaar, wonende te ’s-Gravenhage, provincie Zuidholland;

4 Michail Fokine, geboren te Moskou (Rusland) 30 October 1898, zanger en koordirigent, wonende te ’s-Gravenhage, provincie Zuidholland;

5 Laurenz Josef Hellmanns, geboren te Würselen (Duitsland) 11 Januari 1905, grondwerker, wonende te Nieuwenhagen, provincie Limburg;

6 Francesco A dolf o Klavora, geboren te Habinghorst (Duitsland) 25 October 1901, mijnwerker, wonende te Ubach over Worms, provincie Limburg;

7 Marie Caroline Margaretha Langanke, geboren te Pinneberg (Duitsland) 27 Mei 1894, pensionhoudster en leidster van een Bureau voor Handel en Administratie, wonende te Amsterdam, provincie Noordholland;

8 Elias Linder, geboren te Sipotele (Roemenië) 18 Februari 1879, manufacturier en houder van een ijssalon, wonende te Willemstad op Curagao (Nederlandse Antillen);

9 Feliks Linder, geboren te Sniatijn (Polen) 11 Februari 1923, winkelbediende, wonende te Willemstad op Cura?ao (Nederlandse Antillen);

10 Salo Linder, geboren te Sniatijn (Polen) 12 Juni 1927, kassier, wonende te Willemstad op Curagao (Nederlandse Antillen);

11 Gertrud Philipp, geboren te Beuthen (Duitsland) 22 Augustus 1896, van echt gescheiden van Hans Schönbeck, zonder beroep, wonende te Amsterdam, provincie Noordholland;

12 John Stephen von Rajkay Friebeisz, geboren te Jaszbereny (Hongarije) 21 December 1902, arts, wonende te Amsterdam, provincie Noordholland;

13 Menno Ritz, geboren te Boen (Duitsland) 5 October 1929, electricien, wonende te Winschoten, provincie Groningen;

14 Franziska Rottier, geboren te Milbertshofen, thans München (Duitsland) 29 Augustus 1912, costuumnaaister, wonende te Bussum, provincie Noordholland;

15 Chaskel Salomon, geboren te Rozniatow (Polen) 1 Juni 1905, koopman in textiel, wonende te Amby, provincie Limburg;

16 Friedrich Schape, geboren te Helbra (Duitsland) 15 Juli 1905, arbeider bij de wegenbouw, wonende te Wervershoof, provincie Noordholland;

17 Emma Schneider, geboren te Wenen (Oostenrijk) 7 September 1907, huishoudster, wonende te Breda, provincie Noordbrabant;

18 Klara Szabo, geboren te Boedapest (Hongarije) 11 Maart 1914, linnenjuffrouw, wonende te Katwijk, provincie Zuidholland.

Artikel 2. Met afwijking voor zoveel nodig van het bepaalde bij artikel 3, tweede en vierde lid, aanhef en onder 3 van de wet van 12 December 1892 (Stb. 268) op het Nederlanderschap en het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 30 Juli 1953 (Stb. 363), wordt bij deze de hoedanigheid van Nederlander verleend aan Joseph Hegmans, geboren te ’s-Hertogenbosch (Noordbrabant) 21 Mei 1903, reparateur van antiek koper- en tinwerk, wonende te ’s-Hertogenbosch, provincie Noordbrabant.

Artikel 3. Met uitbreiding van het bepaalde bij artikel 6 der wet van 12 December 1892 (Stb. 268) op het Nederlanderschap en het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 30 Juli 1953 (Stb. 363), wordt bij deze de hoedanigheid van Nederlander verleend aan:

1 Maria Josephina Hegmans, geboren te ’s-Hertogenbosch (Noordbrabant) 5 April 1931, zonder beroep, wonende te ’s-Hertogenbosch, provincie Noordbrabant;

2 Jozef Laurens Hellmanns, geboren te Nieuwenhagen (Limburg) 8 Augustus 1931, mijnwerker, wonende te Nieuwenhagen, provincie Limburg.

Artikel 4. Met afwijking van het bepaalde bij artikel 5 der wet van 12 December 1892 (Stb. 268) op het Nederlanderschap en het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 30 Juli 1953 (Stb. 363), wordt bij deze de hoedanigheid van Nederlander onthouden aan Katharina Maria Meisen, geboren te Neusz (Duitsland) 9 Mei 1892, verblijvende te Bedburdyck, echtgenote van Peter Coenen, genoemd in artikel 1, onder 3.

Artikel 5, Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na die van haar afkondiging.

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle Ministeriële Departementen, Autoriteiten, Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven ten Paleize Soestdijk, 23 December 1953.

JULIANA.

De Minister van Justitie, L. A. DONKER. Uitgegeven de zesde Januari 1954. De Minister van Justitie, L. A. DONKER. Zie voor de behandeling in de Staten-Generaal: Bijl. Hand. II 53/54, 3208; Hand. II 53/54, bladz. 2183; Bijl. Hand. I 53/54, 3208: Hand. I 53/54, bladz. 2073.

Sluiten