is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1978, no. 336-360, 01-01-1978

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Jaargang 1978

346

Besluit van 20 juni 1978, houdende intrekking van het Koninklijk besluit van 6 september 1976 (Stb. 478), houdende toepassing van artikel 3a, eerste lid, van de Wet selectieve investeringsregeling, en wijziging van het Tarievenbesluit selectieve investeringsheffing

Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van Onze Ministers van Economische Zaken en van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening van 3 mei 1978, no. 678/388 W.J.A., gedaan in overeenstemming met de Staatssecretaris van Financiën;

Gelet op de artikelen 3a, eerste lid, 5, tweede lid, en 10, tweede lid, van de Wet selectieve investeringsregeling (Stb. 1974, 95);

De Raad van State gehoord (advies van 24 mei 1978, no. 10);

Gezien het nader rapport van Onze voornoemde Ministers van 16 juni 1978, no. 678/567 W.J.A., uitgebracht in overeenstemming met voornoemde Staatssecretaris;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

Ons besluit van 6 september 1976 (Stb. 478), houdende toepassing van artikel 3a, eerste lid, van de Wet selectieve investeringsregeling, wordt ingetrokken.

ARTIKEL II

Het Tarievenbesluit selectieve investeringsheffing (Stb. 1975, 167) wordt gewijzigd als volgt:

A

Artikel 2 wordt gelezen: «Artikel 2. 1 . In afwijking van artikel 5, eerste lid, van de wet bedraagt de selectieve investeringsheffing 15 procent van de daar genoemde kosten in het geval, bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder a, van de wet. 2. In afwijking van artikel 10, eerste lid, van de wet bedraagt de selectieve investeringsheffing 8 procent van de daar genoemde kosten in het geval, bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder b, van de wet.».