is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1978, no. 336-360, 01-01-1978

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoofdstuk VIII (Departement van Onderwijs en Wetenschappen) van de begroting van uitgaven van het Rijk voor het jaar 1978 waaraan de bedragen worden toegevoegd

Artikel en omschrijving Bij AFDELING VII. Dl RECTORAAT-GEN ER AAL VOOR DE DIENSTEN ONDERWIJS EN INSPECTIE 1 002 000 Onderafdeling III. Verzorging 1 002 000 282 Stichting voor onderzoek van het onderwijs 1 002 000 AFDELING VIII. COÖRDINATIE WETENSCHAPSBELEID 6 736 000 297 Aandeel in de subsidie aan de Nederlandse centrale organisatie voor toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek (artikel 3 van de wet van 30 oktober 1930, Stb. 416) voor beleidsruimte wetenschapsbeoefening 2 786 000 298 Interdepartementale beleidsruimte ten behoeve van uitgaven voor wetenschapsbeoefening 3 550 000 299 Coördinatie van activiteiten op het terrein van de wetenschapsbeoefening, alsmede van popularisering van de wetenschapsbeoefening 400 000

Artikelen van hoofdstuk VIII (Departement van Onderwijs en Wetenschappen) van de begroting van uitgaven van het Rijk voor het jaar 1977 waarop de bedragen onbesteed blijven

Artikel en omschrijving Bedrag 283 Subsidie aan de Stichting voor onderzoek van het onderwijs 1 002 000 305 Aandeel in de subsidie aan de Nederlandse centrale organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (artikel 3 van de wet van 30 oktober 1930, Stb. 416) voor beleidsruimte wetenschapsbeoefening 2 786 000 306 Interdepartementale beleidsruimte ten behoeve van uitgaven voor wetenschapsbeoefening 3 550 000 307 Kosten van coördinatie van activiteiten op het terrein van de wetenschapsbeoefening, alsmede van popularisering van de wetenschapsbeoefening 400 000

Behoort bij Koninklijk besluit van 21 juni 1978, Stb. 347

Ons bekend,

De Minister van Onderwijs en Wetenschappen, A. Pais

De Minister voor Wetenschapsbeleid, M. Peijnenburg