is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1978, no. 336-360, 01-01-1978

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

628 en 640 tot de grens tussen de kadastrale gemeente Spanbroek en de op te heffen gemeente Obdam wordt bereikt, daarbij doorsnijdende het perceel, kadastraal bekend gemeente Spanbroek, sectie C, nr. 644.

Hierna volgt de gemeentegrens in ongeveer zuidoostelijke richting de grens tussen de op te heffen gemeente Obdam en de kadastrale gemeente Spanbroek tot deze grens de westgrens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Spanbroek, sectie B, nr. 498, bereikt. Vanaf dit punt volgt de gemeentegrens een denkbeeldige rechte lijn, in ongeveer zuidoostelijke richting, in het verlengde van de bestaande grens tussen de op te heffen gemeente Obdam en de kadastrale gemeente Spanbroek tot die denkbeeldige lijn de oostgrens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Spanbroek, sectie B, nr. 498 bereikten daarbij dat perceel doorsnijdend. Hierna volgt de nieuwe gemeentegrens de grenzen tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Spanbroek, sectie B, nrs. 415 en 337 enerzijds en de percelen van die gemeente en sectie, nrs. 498,487 en 310 anderzijds tot het punt, waarde percelen, kadastraal bekend gemeente Spanbroek, sectie B, nrs. 337, 310 en 338tezamen komen.

Vanaf dat punt volgt de gemeentegrens een denkbeeldige rechte lijn, gaande in ongeveer zuidoostelijke richting, tot het punt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Spanbroek, sectie B, nrs. 338, 146 en 350 tezamen komen, daarbij doorsnijdende het perceel van die gemeente en sectie, nr. 338. Vanaf laatstbedoeld punt volgt de grens een denkbeeldige rechte lijn, liggende in het in ongeveer oostelijke richting verlengde van de grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Spanbroek, sectie B, nrs. 338 en 146, tot de grens tussen de kadastrale gemeente Spanbroek en de op te heffen gemeente Wognum is bereikt, daarbij doorsnijdende het perceel, kadastraal bekend gemeente Spanbroek, sectie B, nr. 350. Hierna volgt de gemeentegrens, gaande eerst in ongeveer oostelijke, daarna in ongeveer noordelijke richting, de grens tussen de op te heffen gemeente Wognum en de kadastrale gemeente Spanbroek tot het punt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Wognum, sectie C, nrs. 157 en 160 en het perceel, kadastraal bekend gemeente Spanbroek, sectie B, nr. 16tezamen komen. Vanaf dit punt volgt de nieuwe gemeentegrens de grenstussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Wognum, sectie C, nrs. 157,667, 158,149,148, 351,142, 339 en 139 enerzijds en de nrs. 160,159, 147, 145,143 en 144 anderzijds tot het punt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Wognum, sectie C, nrs. 138, 139 en 144 tezamen komen.

Vanaf dat punt volgt de gemeentegrens in ongeveer zuidoostelijke richting een denkbeeldige rechte lijn tot het punt, waar de percelen, kadastraal bekendgemeenteWognum,sectieC,nrs. 120,126en665tezamen komen, daarbij doorsnijdende de percelen van die gemeente en sectie nrs. 138, 650, 592,595 en 665. Vanaf laatstbedoeld punt volgt de gemeentegrens de grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Wognum, sectie C, nrs. 665 en 263 enerzijds en het perceel van die gemeente en sectie, nr. 126 anderzijds tot het punt, waarde percelen, kadastraal bekend gemeente Wognum, sectie C, nrs. 126,263 en 575 tezamen komen. Vanaf dat punt volgt de gemeentegrens een denkbeeldige rechte lijn, gaande in ongeveer noordelijke richting, tot het midden van de zuidelijke grens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Wognum, sectie D, nr. 704, daarbij doorsnijdende de percelen, kadastraal bekend gemeente Wognum, sectie C, nrs. 263 en 498, alsmede sectie D, nr. 210. Hierna volgt de nieuwe gemeentegrens in ongeveer noordelijke richting het midden van de Molentocht, kadastraal bekend gemeente Wognum, sectie D, nr. 704 tot het punt wordt bereikt, waar het in ongeveer westelijke richting verlengde van de grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Wognum, sectie D, nrs. 177 en 243 het midden van de Molentocht raakt. Daarna volgt de gemeentegrens laatstbedoeld verlengde tot het punt, waarde percelen, kadastraal bekend gemeente Wognum, sectie D, nrs. 704,177 en 243tezamen komen, daarbij doorsnijdende het perceel van die gemeente en sectie nr. 704.