is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1978, no. 336-360, 01-01-1978

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

159 enerzijds en de percelen van die gemeente en sectie, nrs. 640 en 702 anderzijds tot het punt wordt bereikt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Sijbekarspel, sectie A, nrs. 464, 702 en 159 tezamen komen.

Vanaf dat punt volgt de grens de bestaande grenzen tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Sijbekarspel, sectie A, nrs. 159,158, 147, 338, 560,342,127,920,859,326,874,80,70,616,901,708 en 871 enerzijds en de nrs. 464, 465, 517, 654, 512, 510,126, 121, 663,100,327, 82, 81, 69, 66, 65, 711,45 en 815 anderzijds tot de zuidwesthoek van het perceel, kadastraal bekend gemeente Sijbekarspel, sectie A, nr. 871. Vanaf laatstgenoemde zuidwesthoek volgt de grens een denkbeeldige rechte lijn naar het punt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Sijbekarspel, sectie A, nrs. 855, 393 en 819tezamen komen, daarbij doorsnijdende de percelen van die gemeente en sectie nrs. 815,825 en 855. Hierna volgt de gemeentegrens de bestaande grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Sijbekarspel, sectie A, nrs. 393 en 819 tot de noordwesthoek van het perceel, kadastraal bekend gemeente Sijbekarspel, sectie A, nr. 393. Vanaf die noordwesthoek volgt de gemeentegrens een denkbeeldige rechte lijn naar het meest zuidelijke hoekpunt van het perceel, kadastraal bekend gemeente Sijbekarspel, sectie A, nr. 354, daarbij doorsnijdende de percelen van die gemeente en sectie, nrs. 819, 820 en 391. Vervolgens volgt de gemeentegrens de bestaande grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Sijbekarspel, sectie A, nrs. 391 en 354 tot het punt, waar de percelen van die gemeente en sectie, nrs. 391,822 en 354 tezamen komen.

Hierna volgt de gemeentegrens een denkbeeldige rechte lijn in ongeveer noordwestelijke richting in het verlengde van de zuidwestelijke grens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Sijbekarspel, sectie A, nr. 354 tot het punt, waar deze lijn de grens tussen de op te heffen gemeenten Opmeer en Sijbekarspel raakt, daarbij doorsnijdende de percelen, kadastraal bekend gemeente Sijbekarspel, sectie A, nrs. 822, 824 en 823. Hierna volgt de nieuwe gemeentegrens de grens tussen de op te heffen gemeenten Sijbekarspel en Opmeer tot het meest noordelijke hoekpunt van het perceel, kadastraal bekend gemeente Sijbekarspel, sectie B, nr. 7. Vanaf dat hoekpunt volgt de gemeentegrens in ongeveer zuidoostelijke richting de grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Sijbekarspel, sectie B, nrs. 7 en 373 tot het punt, waar de percelen van die gemeente en sectie, nrs. 7, 373 en 560 tezamen komen. Hierna volgt de gemeentegrens een denkbeeldige rechte lijn tussen laatstvermeld punten het punt, waarde percelen, kadastraal bekend gemeente Sijbekarspel, sectie B, nrs. 52, 576 en 371 tezamen komen, daarbij doorsnijdende de percelen, kadastraal bekend gemeente Sijbekarspel, sectie B, nrs. 560, 493, 386, 40, 279, 576 en 52. Vanaf laatstbedoeld punt volgt de gemeentegrens, gaande in ongeveer zuidoostelijke richting, de grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Sijbekarspel, sectie B, nrs. 576 en 553 enerzijds en het nr. 371 anderzijds tot het punt, waar de percelen van die gemeente en sectie, nrs. 553, 371 en 361 tezamen komen. Hierna volgt de gemeentegrens, gaande in ongeveer noordoostelijke richting, de grenzen tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Sijbekarspel, sectie B, nr. 361 enerzijds en de nrs. 371 en 297 anderzijds tot de meest noordelijke hoek van voornoemd perceel nr. 361.

Vanaf die hoek volgt de gemeentegrens een denkbeeldige rechte lijn tot de noordwestelijke hoek van het perceel, kadastraal bekend gemeente Sijbekarspel, sectie B, nr. 56, daarbij doorsnijdende de percelen, kadastraal bekend gemeente Sijbekarspel, sectie B, nrs. 297 en 371. Vanaf laatstvermelde noordwesthoek volgt de gemeentegrens in ongeveer noordoostelijke richting de grenzen tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Sijbekarspel, sectie B, nrs. 56 en 57 enerzijds en de nrs. 371,378 en 55 anderzijds tot de noordelijke hoek van voormeld perceel 57. Vanaf die noordelijke hoek volgt de gemeentegrens een denkbeeldige rechte lijn tot het punt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Sijbekarspel, sectie B, nr. 420 en gemeente Abbekerk, sectie A, nrs. 362 en 363 tezamen komen, daarbij doorsnijdende de percelen, kadastraal bekend gemeente Sijbekarspel, sectie B, nrs.