is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1978, no. 336-360, 01-01-1978

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oostelijke, daarna ongeveer zuidoostelijke richting de bestaande grenzen van de op te heffen gemeente Wervershoof en de gemeente Andijk in het IJsselmeer tot de noordwesthoek van het perceel, kadastraal bekend gemeente Andijk, sectie D, nr. 3255, Vanaf die noordwesthoek volgt de grens van de gemeente Andijk een denkbeeldige lijn, liggende in het IJsselmeer op een afstand van 100 m ten noorden van en evenwijdig aan de middenkruinlijn van het zoetwaterbassin tot de noordoosthoek van het perceel, kadastraal bekend gemeente Andijk, sectie D, nr. 3257 wordt bereikt. Vanaf die noordoosthoek volgt de nieuwe gemeentegrens de in het IJsselmeer liggende grens van de gemeente Andijk tot de noordoosthoek van het perceel, kadastraal bekend gemeente Andijk, sectie D, nr. 1109, op welk punt de beschrijving van de grens van degemeente Andijk isaangevangen.

13. De grens van de gemeente Venhuizen wordt gevormd door een lijn, beginnende op de bestaande grens tussen de op te heffen gemeente Bovenkarspel en de gemeente Venhuizen bij de in het IJsselmeer liggende zuidwesthoek van het perceel, kadastraal bekend gemeente Bovenkarspel, sectie C, nr. 1096 en gaande in ongeveer noordwestelijke richting tot het punt waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Bovenkarspel, sectie C, nr. 1121 en gemeente Venhuizen, sectie F, nrs. 738 en 652 tezamen komen. Daarna volgt de grens in ongeveer oostelijke en later in ongeveer noordelijke richting de grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Bovenkarspel, sectie C, nr. 1339 enerzijds en de nrs. 1121 en 950 anderzijds, tot de noordwesthoek van laatstgenoemd perceel. Vanaf die noordwesthoek volgt de gemeentegrens een denkbeeldige rechte lijn in het verlengde van de westelijke grens van laatstgenoemd perceel tot de zuidelijke grens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Bovenkarspel, sectie C, nr. 1367, daarbij doorsnijdende het perceel van die gemeente en sectie, nr. 1339. Vervolgens volgt de nieuwe gemeentegrens in ongeveer westelijke richting de bestaande grenzen tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Bovenkarspel, sectie C, nr. 1339 en gemeente Grootebroek, sectie C, nr. 809 enerzijds en de percelen, kadastraal bekend gemeente Bovenkarspel, sectie C, nrs. 1367 en 1365 en gemeente Grootebroek, sectie C, nrs. 791,853, 811,813, 815, 817, 819, 821,823, 825, 827, 829, 831,833, 835, 837, 839, 841,843, 845, 847, 849 en 851 anderzijds tot het punt waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Grootebroek, sectie C, nrs. 851,809 en 614tezamen komen. Vanaf dat punt volgt de gemeentegrens een denkbeeldige rechte lijn tussen dat punt en het punt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Grootebroek, sectie C, nrs. 498, 783 en 781 tezamen komen, daarbij doorsnijdende de percelen, kadastraal bekend gemeente Grootebroek, sectie C, nrs. 614 en 498.

Daarna volgt de nieuwe gemeentegrens de grenzen tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Grootebroek, sectie C, nrs. 781, 590 en 588 en gemeente Venhuizen, sectie F, nrs. 730 en 728 en gemeente Hoog karspel sectie E, nrs. 541 en 403 enerzijds en de percelen, kadastraal bekend gemeente Grootebroek, sectie C, nrs. 783, 782, 784, 589 en 608, gemeente Venhuizen, sectie F, nrs. 648, 725, 729, 724, 723 en 722 en gemeente Hoogkarspel, sectie E, nrs. 540, 539, 538, 537, 553 en 100 anderzijds tot de zuidwesthoek van het perceel, kadastraal bekend gemeente Hoogkarspel, sectie E, nr. 100 is bereikt. Vanaf die zuidwesthoek volgt de nieuwe gemeentegrens de grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Hoogkarspel, sectie E, nrs. 100 en 101 tot het snijpunt van deze grens meteen denkbeeldige rechte lijn, gaande vanaf een punt waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Venhuizen, sectie F, nrs. 722,723 en 728 tezamen komen, en eindigend in het meest noordelijke punt van het perceel, kadastraal bekend gemeente Hoogkarspel, sectie E, nr. 440. De nieuwe gemeentegrens doorsnijdt hierbij de percelen, kadastraal bekend gemeente Hoogkarspel, sectie E, nrs. 101,536,437, 379, 547,118 en 441. Vervolgens volgt de nieuwe gemeentegrens de grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Hoogkarspel, sectie E, nrs. 441 en 440 tot het punt waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Hoogkarspel, sectie E, nrs. 316,432,441 en 440tezamen