is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1978, no. 361-400, 01-01-1978

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Restanten op hoofdstuk XVII van de rijksbegroting voor het dienstjaar 1976

Artikel Omschrijving Bedrag AFDELING lil. MILIEUHYGIËNE Onderafdeling II. Milieuhygiëne Paragraaf 1. Algemeen 105 Bijdragen in verband met aanleg rioleringen 380 000 106 Kosten voortvloeiende uit de wet inzake de luchtverontreiniging over 1976 en afgesloten dienstjaren 34 052 200 107 Kosten in verband met nieuwe milieuwetten 3 375 700 Zie artikel 107 107B Uitgaven ten behoeve van grote technologische ontwikkelingsprojecten 992 800 Paragraaf 3. Rijksinstituut voor drink wa tervoorziening 112 Materiële uitgaven 1 155 700 AFDELING IV. RIJKSINSTITUUT VOOR DE VOLKSGEZONDHEID 117 Aanschaffing voor inrichting, uitbreiding en vernieuwing 2 512 000

Posten van hoofdstuk XVII van de rijksbegroting voor het dienstjaar 1977, waaraan de restanten worden toegevoegd

Artikel Omschrijving Bedrag AFDELING III. MILIEUHYGIËNE Onderafdeling II. Milieuhygiëne Paragraaf 1. Algemeen 105 Bijdragen in verband met aanleg rioleringen 380 000 106 Kosten voortvloeiende uit de wet inzake de luchtverontreiniging over 1977 en afgesloten dienstjaren 34 052 200 107 Kosten voortvloeiende uit de Wet chemische afvalstoffen 100 000 108 Kosten in verband met nieuwe milieuwetten 3 275 700 108A (nieuwe post) Uitgaven ten behoeve van grote technologische ontwikkelingsprojecten 992 800 Paragraaf 3. Rijksinstituut voor drinkwatervoo rziening 113 Materiële uitgaven 1 155 700 AFDELING IV. RIJKSINSTITUUT VOOR DE VOLKSGEZONDHEID 118 Aanschaffing voor inrichting, uitbreiding en vernieuwing 2 512 000