is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1978, no. 361-400, 01-01-1978

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ten gevolge van vorenstaande overbrenging van restanten wordt:

I. in hoofdstuk XVII van de rijksbegroting voor het dienstjaar 1976:

verminderd met: de Gewone Dienst 81 117 700 GEWONE DIENST Afdeling I 20 278 400 Onderafdeling III 20 278 400 Afdeling 11 18 370 900 Onderafdeling II 18 370 900 Paragraaf 1 18 370 900 Afdeling III 39 956 400 Onderafdeling II 39 956 400 Paragraaf 1 38 800 700 Paragraaf 3 1 155 700 Afdeling IV 2 512 000

II. in hoofdstuk XVII van de rijksbegroting voor het dienstjaar 1977:

verhoogd met: de Gewone Dienst 81 117 700 GEWONE DIENST Afdeling I 20 278 400 Onderafdeling III 20 278 400 Afdeling II 18 370 900 Onderafdeling 11 18 370 900 Paragraaf 1 18 370 900 Afdeling III 39 956 400 Onderafdeling II 39 956 400 Paragraaf 1 38 800 700 Paragraaf 3 1 155 700 Afdeling IV 2 512 000

Behoort bij Koninklijk besluit van 3 juli 1976, Stb. 363 Ons bekend,

De Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, L. Ginjaar

De Minister van Financiën, F. H. J. J. Andriessen