is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1978, no. 361-400, 01-01-1978

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Jaargang 1978

366

Besluit van 10 juni 1978, houdende toevoeging aan hoofdstuk IX B (Departement van Financiën) van de begroting van uitgaven van het Rijk voor het jaar 1978 van bedragen, welke op hoofdstuk IX B (Departement van Financiën) van de begroting van uitgaven van het Rijk voor het jaar 1977 onbesteed blijven en waarvoor schriftelijk verplichtingen zijn aangegaan

Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 1 juni 1978, nr. 178-2201, Directie Algemeen Beheer, Centrale afdeling financieel-economische zaken;

Gelet op de wet van 8 maart 1978, Stb. 177, tot vaststelling van hoofdstuk IX B (Departement van Financiën) van de begroting van uitgavan van het Rijk voor het jaar 1978;

Gelet op artikel 12 van de Comptabiliteitswet 1976;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Aan de artikelen van hoofdstuk IX B (Departement van Financiën) van de begroting van uitgaven van het Rijk voor het jaar 1978, vermeld op de bij dit besluit behorende staat, worden toegevoegd de daarbij aangegeven bedragen, welke op de overeenkomstige artikelen van hoofdstuk IX B (Departement van Financiën) van de begroting van uitgaven van het Rijk voor het jaar 1977 (vastgesteld bij de wet van 6 april 1977, Stb. 207) 1 onbesteed blijven en waarvoor schriftelijk verplichtingen zijn aangegaan.

Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Soestdijk, 10juni 1978

Juliana

De Minister van Financiën, F. H. J. J. Andriessen

Uitgegeven de achttiende juli 1978

De Minister van Justitie a.i., H. Wiegel

' Laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk besluit van 4 januari 1978, Stb. 1.