is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1978, no. 361-400, 01-01-1978

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 2

Ten gevolge van het bepaalde in het voorgaande Artikel van deze wet wordt in hoofdstuk XV van de rijksbegroting voor het dienstjaar 1977:

verhoogd met verminderd met de Gewone Dienst 818 157 000 GEWONE DIENST Afdeling I 18 478 000 Onderafdeling 11 41 000 Onderafdeling III 29 000 Onderafdeling IV 13 848 000 Onderafdeling V 569 000 Onderafdeling VII 5 269 000 Afdeling 11 623 000 Onderafdeling I 533 000 Onderafdeling II 60 000 Onderafdeling III 30 000 Afdeling 111 420 000 Onderafdeling I 420 000 Onderafdeling 11 170 000 Onderafdeling 111 170 000 Afdeling IV 945 612 000 Onderafdeling I 574 000 Onderafdeling II 956 415 000 Onderafdeling III 10 229 000 Afdeling V 144 780 000 Onderafdeling I 140 929 000 Onderafdeling 11 3 851 000 Afdeling VI 110 000 Onderafdeling II 110 000

Artikel 3

Na Artikel Vvan de wet van 23 februari 1977, Stb. 134, tot vaststelling van hoofdstuk XV van de rijksbegroting voor het dienstjaar 1977 wordt ingevoegd:

Artikel VI

Van artikel 27A kan voor het daarin vermelde doel worden overgeschreven naar andere begrotingsartikelen.

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle ministeriële departementen, autoriteiten, colleges en ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven ten Paleize Soestdijk, 5 juli 1978

Juliana

De Minister van Sociale Zaken, Albeda

Uitgegeveven de achttiende juli 1978

De Minister van Justitie a.i., H. Wiegel

Zie voor de behandeling in de Staten-Generaal: Kamerstukken II 1977/78,14996 Hand. II 1977/78, blz. 3089-3090 Kamerstukken 11977/78,14996 (82) Hand. 11977/78, blz. 417. ' Laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk besluit van 29 mei 1978, Stb. 327