is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1978, no. 361-400, 01-01-1978

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Jaargang 1978

384

Wet van 5 juli 1978, houdende naturalisatie van Avila, Jovencio en 24 anderen

Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat er aanleiding is tot naturalisatie van Avila, Jovencio en 24 anderen, die aan Ons een verzoek daartoe hebben gedaan, met overlegging, voor zoveel nodig, van de bewijsstukken bedoeld in artikel 3 van de wet op het Nederlanderschap en het ingezetenschap (Stb. 1892, 268);

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

Het Nederlanderschap wordt bij deze verleend aan:

1 Avila, Jovencio, geboren te San Jacinto (Philippijnen) 29 oktober 1940, wonende te Emmen (Drenthe); 2 Dreissen, Johann Christian, geboren te Süsterseel, thans Selfkant (Bondsrepubliek Duitsland) 11 december 1925, wonende te Merkelbeek (Limburg); 3 Dreissen, Gertruda Hubertine Martini, geboren te Merkelbeek (Limburg) 22 december 1956, wonende te Merkelbeek (Limburg); 4 Gusewsky, Gerhard, geboren te Gelsenkirchen (Bondsrepubliek Duitsland) 15 mei 1942, wonende te Zutphen (Gelderland); 5 Heijmann, Leo Mathieu, geboren te Voerendaal (Limburg) 8 juni 1940, wonende te Heerlen (Limburg); 6 Innamorati, Stefania Marie Antoinette, geboren te Chieti (Italië) 12 maart 1953, wonende te Nijmegen (Gelderland);