is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1978, no. 361-400, 01-01-1978

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

21 Specht, Edgar Israël, geboren te Hamburg (Bondsrepubliek Duitsland), 2 oktober 1926, wonende te Amstelveen (Noord-Holland), met bepaling dat de voornamen van verzoeker worden gewijzigd in «Edgar»; 22 Tietze, Jörg Kurt, geboren te Berlijn (Bondsrepubliek Duitsland) 22 april 1951, wonende te Zaandam, gemeente Zaanstad (Noord-Holland); 23 Titze, Helmut Hartmut Georg, geboren te Wroclaw (Polen) 4 december 1940, wonende te Maastricht (Limburg); 24 Vélez Marchan, Manuel Rodrigo, geboren te Cuenca (Equador) 23 december 1940, wonende te Zaandam, gemeente Zaanstad (Noord-Holland), met bepaling dat de geslachtsnaam van verzoeker en die van zijn minderjarige kinderen worden gewijzigd in «Vélez»; 25 de 'Virgiliis, Armando, geboren te Milaan (Italië) 19 augustus 1923, wonende te Utrecht (Utrecht). Artikel 2 Krachtens het bepaalde in artikel 6, eerste lid, van de wet op het Nederlanderschap en het ingezetenschap (Stb. 1892, 268), wordt bij deze het Nederlanderschap onthouden aan: 1 Langdon, Walter, geboren te Hammersmith (Groot-Brittannië) 28 april 1960, wonende te Bussum (Noord-Holland); 2 Peelen, Theodoor André Louis, geboren te Gent (België) 11 september 1967, wonende te Avelgem (België); 3 Peelen, Thila Agnes Clara, geboren te Gent (België) 28 augustus 1968, wonende te Avelgem (België).

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na die van haar afkondiging.

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle ministeriële departementen, autoriteiten, colleges en ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven ten Paleize Soestdijk, 5 juli 1978

Juliana

De Staatssecretaris van Justitie, E. A. Haars

Uitgegeven de vijfentwintigste juli 1978

De Minister van Justitie a.i., H. Wiegel

Zie voor de behandeling in de Staten-Generaal: Kamerstukken II 1977/78,15 068 Hand. I11977/78, blz. 3089-3090 Kamerstukken I 1977/78,15 068 (82) Hand. 11977/78, blz. 417