is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1978, no. 361-400, 01-01-1978

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

20 Tang, Chiu Cheung, geboren te Hongkong (Verenigd Koninkrijk) 2 maart 1955, echtgenote van Ng, Fu Wah; 21 Raimondo, Pietro, geboren te Castelbuono (Italië) 8 november 1941, wonende te Amstelveen (Noord-Holland); 22 Rico Consuelo, Joaquin, geboren te Altea (Spanje) 21 mei 1936, wonende te Bilthoven, gemeente De Bilt (Utrecht), met bepaling dat de geslachtsnaam van verzoeker en die van zijn minderjarige kinderen worden gewijzigd in «Rico»; 23 Schwab, Johannes Everardus Theodora, geboren te Helmond (Noord-Brabant), 4 april 1948, wonende te Tilburg (Noord-Brabant); 24 Tabak, Arkadiusz Medariusz, geboren te Katowice (Polen) 8 juni 1927, wonende te Nieuwerkerk aan den IJssel (Zuid-Holland).

Artikel 2

Krachtens het bepaalde in artikel 6, eerste lid, van de wet op het Nederlanderschap en het ingezetenschap (Stb. 1892, 268), wordt bij deze het Nederlanderschap onthouden aan:

1 Bojtar, Béla, geboren te Amsterdam (Noord-Holland) 4 juli 1959, wonende te Ontario (Canada); 2 Dubois, Lydia Annie, geboren te Conflans Sainte Honorine (Frankrijk) 19 december 1959, wonende in Frankrijk; 3 Gennar, Marie Jeanne, geboren te Hamont (België) 21 juli 1962, wonende te Bocholt (België); 4 Gennar, Heidi, geboren te Hamont (België) 31 oktober 1965, wonende te Bocholt (België).

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na die van haar afkondiging.

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle ministeriële departementen, autoriteiten, colleges en ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven ten Paleize Soestdijk, 5 juli 1978

Juliana

De Staatssecretaris van Justitie, E. A. Haars

Uitgegeven de vijfentwintigste juli 1978

De Minister van Justitie a.i., H. Wiegel

Zie voor de behandeling in de Staten-Generaal: Kamerstukken I11977/78,15 071 Hand. I11977/78, blz. 3089-3090 Kamerstukken 11977/78,15 071 (82) Hand. 11977/78, blz. 417