is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1978, no. 361-400, 01-01-1978

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK V

Slotbepaling

Artikel XII

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt voor wat betreft de artikelen III tot en met VII terug tot 1 november 1976 en voor wat betreft de artikelen VIII tot en met XI tot de daarin vermelde data.

Lasten en bevelen dat dit besluit in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State en aan de Algemene Rekenkamer.

Soestdijk, 4 juli 1978

Juliana

De Minister van Justitie, J. de Ruiter

De Minister van Binnenlandse Zaken, H. Wiegel

Uitgegeven de zevenentwintigste\u\\ 1978

De Minister van Justitie a.i., H. Wiegel

1 Laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk besluit van 28 juni 1978, Stb. 397 2 Laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk besluit van 21 september 1978, Stb. 573