is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1978, no. 401-451, 01-01-1978

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II. in hoofdstuk V van de rijksbegroting voor het dienstjaar 1977: verhoogd met: de Gewone Dienst de Buitengewone Dienst GEWONE DIENST Afdeling I Onderafdeling III Afdeling II Onderafdeling 11 Paragraaf 2 Onderafdeling IV Afdeling V Onderafdeling I Onderafdeling 11 Paragraaf 1 Paragraaf 2 Paragraaf 3 Paragraaf 4 Paragraaf 5 Paragraaf 6 Paragraaf 7 Paragraaf 8 BUITENGEWONE DIENST Afdeling II Onderafdeling II Paragraaf 2 753 722 964 8 204 455 947 095 947 095 1 510 828 990 036 990 036 520 792 751 265 041 3 543 533 747 721 508 379 233 610 4 372 106 224 347 878 35 322 208 63 370 774 13 742 735 12 114 675 15 217 522 8 204 455 8 204 4 55 8 204 4 55

Behoort bij Koninklijk besluit van 19 juli 1978, Stb. 409.

Ons bekend,

De Minister van Buitenlandse Zaken,

C. A. van der Klaauw

De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking a.i., C. A. van der Klaauw

De Minister van Financiën,

F. H. J. J. Andriessen