is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1978, no. 401-451, 01-01-1978

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staatsblad

van het Koninkrijk der Nederlanden

Jaargang 1978

421

Besluit van 20 juli 1978, houdende toevoeging aan hoofdstuk XII (Departement van Verkeer en Waterstaat) van de begroting van uitgaven van het Rijk voor het jaar 1978 van bedragen, welke op hoofdstuk XII (Departement van Verkeer en Waterstaat) van de begroting van uitgaven van het Rijk voor het jaar 1977 onbesteed blijven en waarvoor schriftelijk verplichtingen zijn aangegaan

Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 30 juni 1978, nr. A 24029, Directie Financieel-Economische Zaken en Comptabiliteit;

Gelet op de wet van 12 april 1978, Stb. 240, tot vaststelling van hoofdstuk XII (Departement van Verkeer en Waterstaat) van de begroting van uitgaven van het Rijk voor het jaar 1978;

Gelet op artikel 12 van de Comptabiliteitswet 1976;

Gezien het rapport van Onze Minister van Financiën van 19 juli 1978, Directoraat-Generaal van de Rijksbegroting, Directie Begrotingszaken, nr. 478-3402;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Aan de artikelen van hoofdstuk XII (Departement van Verkeer en Waterstaat) van de begroting van uitgaven van het Rijk voor het jaar 1978, vermeld op de bij dit besluit behorende staat, worden toegevoegd de daarbij aangegeven bedragen, welke op de overeenkomstige artikelen van hoofdstuk XII (Departement van Verkeer en Waterstaat) van de begroting van uitgaven van het Rijk voor het jaar 1977 (vastgesteld bij de wet van 20 januari 1977, Stb. 93) 1 onbesteed blijven en waarvoor schriftelijk verplichtingen zijn aangegaan.

Onze Minister van Verkeer en Wa'terstaat is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Soestdijk, 20 juli 1978

Juliana

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

D. S. Tuijnman

Uitgegeven de tiende augustus 1978

De Minister van Justitie a.i., D. S. Tuijnman

1 Laatstelijk gewijzigd bij de wet van 12 april 1978, stb. 236