is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1978, no. 401-451, 01-01-1978

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staat van toevoegingen

(als bedoeld in art. 12 van de Comptabiliteitswet 19761

Hoofdstuk XII (Departement van Verkeer en Waterstaat) van de begroting van uitgaven van het Rijk voor het jaar 1978 waaraan de bedragen worden toegevoegd

Artikel en omschrijving Bij TOTAAL 972 586 000 AFDELING I. MINISTERIE 10 000 000 Onderafdeling II. Centrale diensten van algemene aard 10 000 000 10 Civiele verdedigingsvoorbereiding 10 000 000 AFDELING II. VERKEERSVEILIGHEID 5 686 000 Onderafdeling I. Algemeen beheer 5 536 000 25 Specifieke voorlichtingsacties 1 000 000 26 Experimenteerprojecten tot herinrichting van verblijfsgebieden en verkeersruimten 4 100 000 27 Bestrijding verkeersonveiligheid binnen de bebouwde kom 436 000 Onderafdeling II. Dienst Verkeersongevallenregistratie 150 000 31 Materieel 150 000 AFDELING III. VERKEER-EN VERVOERDIENSTEN Onderafdeling I. DirectoraatGeneraal van het Verkeer Paragraaf 1. Algemeen beheer 37 Studieopdrachten 38 Ontwikkeling nieuwe vervoerstechnieken en experimenten openbaar vervoer 39 Bijdragen voor het treffen van voorzieningen ten behoeve van het openbaar vervoer in en nabij steden 41 Bijdragen c.q. voorschotten in verband met de tekorten in het lokale openbaar vervoer 44 Uitkeringen ten behoeve van de herstructurering van de binnenvaart Paragraaf 2. Rijksverkeersinspectie 69 000 518 931 000 515 844 000 454 075 000 3 945 000 6 300 000 187 090 000 250 000 000 6 740 000

Artikelen van hoofdstuk XII (Departement van Verkeer en Waterstaat) van de begroting van uitgaven van het Rijk voor het jaar 1977 waarop de bedragen onbesteed blijven

Artikel en omschrijving Bedrag 19 Kosten civiele verdedigingsvoorbereiding voor 1977 en afgesloten dienstjaren 10 000 000 29 Uitgaven ten behoeve van specifieke voorlichtingsacties 1 000 000 30 Uitgaven ten behoeve van experimenteerprojecten tot herinrichting van verblijfsgebieden en verkeersruimten 4 100 000 31 Bestrijding verkeersonveiligheid binnen de bebouwde kom 436 000 35 Materiële uitgaven 150 000 41 Kosten van studieopdrachten 3 945 000 42 Ontwikkeling nieuwe vervoertechnieken 43 000 43 Experimenten openbaar vervoer 6 257 000 44 Bijdragen voor het treffen van voorzieningen ten behoeve van het openbaar vervoer in en nabij steden 187 090 000 46 Bijdragen c.q. voorschotten in verband met de tekorten in het lokale openbaar vervoer 250 000 000 49 Uitkeringen ten behoeve van de herstructurering van de binnenvaart 6 740 000