is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1978, no. 401-451, 01-01-1978

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoofdstuk XII (Departement van Verkeer en Waterstaat) van de begroting van uitgaven van het Rijk voor het jaar 1978 waaraan de bedragen worden toegevoegd

Artikel en omschrijving Bij Onderafdeling V. Waterkeringen c.a. A. Rijkswerken 68 600 000 169 Onderhoud en verbetering van waterkeringen c.a. 5 000 000 170 Deltawerken c.a. 16 600 000 171 Afdamming Oosterschelde c.a. 47 000 000 Onderafdeling VI. Waterhuishouding 59 940 000 A. Rijkswerken 173 Onderhouds-, beheers- en verbeteringswerken op het gebied van de waterhuishouding 1 850 000 174 Activiteiten op het gebied van de waterhuishouding 4 550 000 B. Bijdragen 175 Bijdragen aan lagere publiekrechtelijke lichamen 40 000 177 Uitkeringen aan derden voor maatregelen tot bestrijding van de verontreiniging van rijkswateren 53 500 000 Onderafdeling VII. Landwegen en oeververbindingen 143 604 000 B. Bijdragen 185 Bijdragen aan lagere publiekrechtelijke lichamen 27 664 000 188 Bijdragen voor het treffen van verkeersvoorzieningen in en nabij steden 106 140 000 189 Bijdragen voor het treffen van verkeersvoorzieningen ingevolge de Nota Noorden des Lands 9 800 000 AFDELING VIII. ZUIDERZEEWERKEN 34 131 000 Onderafdeling II. Waterbouwkundige werken 1 760 000 204 Indijking en droogmaking 1 760 000 Onderafdeling III. Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders 32 371 000 208 Materieel 196 000 209 Sociaal-economische afdeling 500 000 210 Bedrijven in eigen beheer 194 000 213 Bijdragen in de kerkenbouw 2 122 000

Artikelen van hoofdstuk XII (Departement van Verkeer en Waterstaat) van de begroting van uitgaven van het Rijk voor het jaar 1977 waarop de bedragen onbesteed blijven

Artikel en omschrijving Bedrag 163 Onderhoud en verbetering van waterkeringen c.a. 5 000 000 217 Deltawerken c.a. 16 600 000 218 Afdamming Oosterschelde c.a. 47 000 000 166 Onderhouds-, beheers- en verbeteringswerken op het gebied van de waterhuishouding 1 850 000 219 Activiteiten op het gebied van de waterhuishouding 4 550 000 167 Bijdragen en uitkeringen op het gebied van de afwatering en watervoorziening 40 000 168 Uitkeringen aan derden voor maatregelen tot bestrijding van de verontreiniging van rijkswateren 53 500 000 176 Uitkeringen, bijdragen en vergoedingen 27 664 000 178 Bijdragen voor het treffen van verkeersvoorzieningen in en nabij steden 106 140 000 179 Bijdragen voor het treffen van verkeersvoorzieningen ingevolge de Nota Noorden des Lands 9 800 000 223 Indijking en droogmaking 1 760 000 193 Materiële uitgaven 196 000 194 Sociaal-economische afdeling 500 000 195 Bedrijven in eigen beheer 194 000 198 Bijdragen in de kerkenbouw 2 122 000