is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1978, no. 401-451, 01-01-1978

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoofdstuk V (Departement van Buitenlandse Zaken) van de begroting van uitgaven van het Rijk voor het jaar 1978 waaraan de bedragen worden toegevoegd

Artikel en omschrijving Bij Paragraaf 7. Bevordering nijverheid en export van de ontwikkelingslanden 7 376 000 77 Financiering van activiteiten van de Nederlandse Financieringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden 4 376 000 ■’s Kosten verbonden aan projecten in het kader van de bevordering van de import uit ontwikkelingslanden 3 000 000 Paragraaf 8. Overige uitgaven in het kader van de ontwikkelingssamenwerking 9 725 000 80 Rentesubsidie ten behoeve van ontwikkelingsleningen 80 000 81 Kosten van werkzaamheden verricht door bemiddelingsorganen ten behoeve van leningen aan ontwikkelingslanden en financiering van ontwikkelingsbanken en ontwikkelingsprojecten, waarvoor de gelden door de Staat zijn verstrekt dan wel gegarandeerd 84 000 82 Bijdrage Opleidingscentrum Wereldomroep 11 000 83 Kosten voor verbouw en herstel van het Koninklijk Instituut voor de Tropen 50 000 84 Informatie inzake ontwikkelingssamenwerking 9 500 000

Artikelen van hoofdstuk V (Departement van Buitenlandse Zaken) van de begroting van uitgaven van het Rijk voor het jaar 1977 waarop de bedragen onbesteed blijven

Artikel en omschrijving Bedrag 80 Kosten verbonden aan projecten via de Nederlandse Financieringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden 4 376 000 81 Kosten verbonden aan projecten in het kader van de bevordering van de import uit ontwikkelingslanden 3 000 000 83 Rentesubsidie ten behoeve van ontwikkelingsleningen 80 000 84 Kosten van werkzaamheden verricht door bemiddelingsorganen ten behoeve van leningen aan ontwikkelingslanden en financiering van ontwikkelingsbanken en ontwikkelingsprojecten, waarvoor de gelden door de Staat zijn verstrekt dan wel gegarandeerd 84 000 85 Bijdrage Opleidingscentrum Wereldomroep 11 000 86 Kosten voor verbouw en herstel van het Koninklijk Instituut voor de Tropen 50 000 87 Informatie inzake ontwikkelingssamenwerking 9 500 000

Behoort bij Koninklijk besluit van 22 juni 1978, Stb. 426 Ons bekend,

De Minister van Buitenlandse Zaken,

C.A. van der Klaauw

De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking,

J. de Koning