is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1978, no. 401-451, 01-01-1978

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1,0% bedraagt, het gehalte aan watervrije melkbestanddelen ten minste 20,0% bedraagt, de vetvrije watervrije melkbestanddelen in kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling niet verschillen van die van melk en waarvan de hoeveelheid toegevoegde primaire vaste melkprodukten in het eindprodukt niet meer bedraagt dan 25% van het totale gehalte aan van de melk afkomstige droge stof. 2. De in het eerste lid bedoelde waar moet voldoen aan de eisen genoemd in artikel 9, tweede en zesde lid. 3. Voor de in het eerste lid bedoelde waar moet een aanduiding worden gebezigd, aangevende het gehalte in procenten aan vetvrije watervrije melkbestanddelen. 4. Voor de in het eerste lid bedoelde waar moet een gebruiksaanwijzing worden bijgevoegd. Deze gebruiksaanwijzing mag worden vervangen door een duidelijke informatie omtrent het gebruik van de waar, indien deze bestemd is om als zodanig te worden gebruikt. 5. Het vierde lid geldt niet, indien de waar kennelijk niet bestemd is voor aflevering aan particulieren.».

G

Na artikel 11 wordt een nieuw artikel 11bis ingevoegd, luidende:

«Artikel 11 bis

1. De aanduiding geëvaporeerde melk met hoog vetgehalte mag uitsluitend en moet worden gebezigd voor de waar, verduurzaamd door sterilisatie door middel van een warmtebehandeling, welke is verkregen door concentratie van gestandaardiseerde melk, al dan niet met room, en waarvan het vetgehalte ten minste 15,0% bedraagt, het gehalte aan watervrije melkbestanddelen ten minste 26,5% bedraagt, de vetvrije watervrije melkbestanddelen in kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling niet verschillen van die van melk en waarvan de hoeveelheid toegevoegde primaire vaste melkprodukten in het eindprodukt niet meer bedraagt dan 25% van het totale gehalte aan van de melk afkomstige droge stof. 2. De in het eerste lid bedoelde waar moet voldoen aan de eisen genoemd in artikel 9, tweede en zesde lid. 3. Ten aanzien van de in het eerste lid bedoelde waar is artikel 9 derde lid van overeenkomstige toepassing. 4. Voor de in het eerste lid bedoelde waar moet een gebruiksaanwijzing worden bijgevoegd; deze gebruiksaanwijzing mag worden vervangen door een duidelijke informatie omtrent het gebruik van de waar, indien deze bestemd is om als zodanig te worden gebruikt. 5. Het vierde lid geldt niet, indien de waar kennelijk niet bestemd is voor aflevering aan particulieren.».

H

Artikel 12 wordt als volgt gelezen:

«Artikel 12

1. De aanduiding gecondenseerde volle melk met suiker mag uitsluitend en moet worden gebezigd voor 1°. de waar die is verkregen door concentratie van gestandaardiseerde melk met saccharose (halfwitte suiker, witte suiker of geraffineerde witte suiker) en waarvan het vetgehalte ten minste 9,0% bedraagt, het gehalte aan watervrije melkbestanddelen ten minste 31,0% bedraagt en de vetvrije watervrije melkbestanddelen in kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling niet verschillen van die van melk en waarvan de hoeveelheid toegevoegde primaire vaste melkprodukten in het eindprodukt niet meer bedraagt dan