is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1978, no. 401-451, 01-01-1978

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3. De autoriteit die ingevolge artikel 6 de vragenlijsten dient terug te halen, doet dit zo spoedig mogelijk na 9 oktober 1978.

Artikel 12

Onze Minister van Economische Zaken kan in overeenstemming met Onze Minister van Binnenlandse Zaken nadere regelen ter uitvoering van dit besluit stellen.

Artikel 13

Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit algemene bedrijfstelling 1978.

Artikel 14

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad, waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

Porto Carras, 5 augustus 1978.

Juliana

De Minister van Economische Zaken,

G. M. V. van Aardenne

De Minister van Binnenlandse Zaken a.i., J. de Ruiter

De Minister van Financiën,

F. H. J. J. Andriessen

Uitgegeven de negenentwintigste augustus 1978

De Minister van Justitie a.i., H. Wiegel