is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1978, no. 452-500, 01-01-1978

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Jaargang 1978

457

Besluit van 20 juli 1978, houdende aanwijzing van de afdeling voor geestelijk gestoorde bejaarden van het verpleeghuis «Het Zonnehuis-Amstelveen» te Amstelveen als een inrichting, welke niet als een gesticht voor krankzinnigen wordt beschouwd

Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid en Milieuhygiëne van 12 juli 1978, DG Vgz/VKG/VE, nr. 108887;

Gelet op artikel 7, onder 2° van de wet van 27 april 1884 (Stb. 96), tot regeling van het staatstoezicht op krankzinnigen;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

1. De afdeling voor geestelijk gestoorde bejaarden van het verpleeghuis «Het Zonnehuis-Amstelveen» te Amstelveen wordt aangewezen als een inrichting, welke niet als een gesticht voor krankzinnigen wordt beschouwd. 2. Aan deze aanwijzing worden de voorwaarden verbonden, vermeld in de volgende artikelen. 3. Deze voorwaarden kunnen door Ons worden gewijzigd of aangevuld.

Artikel 2

In de inrichting mogen niet meer dan 84 patiënten worden verpleegd.

Artikel 3

1. Zonder toestemming van Onze Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne mogen in de inrichting geen veranderingen worden aangebracht, welke ten gevolge zouden hebben dat de inrichting niet meer geheel overeenkomt met de door het bestuur van genoemde inrichting overgelegde tekeningen. 2. Een kopie van deze tekeningen, aangepast aan de werkelijke toestand, dient in de inrichting aanwezig te zijn.

Artikel 4

De voorziening in de geneeskundige dienst geschiedt ten genoegen van Onze Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne.