is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1978, no. 452-500, 01-01-1978

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Jaargang 1978

463

Besluit van 25 augustus 1978, houdende toevoeging aan hoofdstuk XIII (Departement van Economische Zaken) van de begroting van uitgaven van het Rijk voor het jaar 1978 van bedragen, welke op hoofdstuk XIII (Departement van Economische Zaken) van de begroting van uitgaven van het Rijk voor het jaar 1977 onbesteed blijven en waarvoor schriftelijk verplichtingen zijn aangegaan

Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken van 27 juli 1978, nr. 578/3443 Fin.F./IV;

Gelet op de wet van 25 maart 1978, Stb. 325, tot vaststelling van hoofdstuk XIII (Departement van Economische Zaken) van de begroting van uitgaven van het Rijk voor het jaar 1978;

Gelet op artikel 12 van de Comptabiliteitswet 1976;

Gezien het rapport van Onze Minister van Financiën van 22 augustus 1978, Directoraat-Generaal van de Rijksbegroting, Directie Begrotingszaken, nr. 478-3914;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Aan de artikelen van hoofdstuk XIII (Departement van Economische Zaken) van de begroting van uitgaven van het Rijk voor het jaar 1978, vermeld op de bij dit besluit behorende staat, worden toegevoegd de daarbij aangegeven bedragen, welke op de overeenkomstige artikelen van hoofdstuk XIII (Departement van Economische Zaken) van de begroting van uitgaven van het Rijk voor het jaar 1977 (vastgesteld bij de wet van 6 april 1977, Stb. 241) onbesteed blijven en waarvoor schriftelijk verplichtingen zijn aangegaan.

Onze Minister van Economische Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Porto Carras, 25 augustus 1978

Juliana

De Minister van Economische Zaken, G. M. V. van Aardenne

Uitgegeven de eenentwintigste september 1978

De Minister van Justitie, J. de Ruiter