is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1978, no. 452-500, 01-01-1978

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoofdstuk XIII (Departement van Economische Zaken) van de begroting van uitgaven van het Rijk voor het jaar 1978 waaraan de bedragen worden toegevoegd

Artikel en omschrijving bij 38 Deelneming aan internationale ruimtevaartprogramma's 91 000 39 Bedrijfsvoorlichting aan middelgrote en kleine bedrijven 14 241 000 42 Ontwikkeling van vliegtuigen en ruimtevaartprojecten 5 706 000 AFDELING IV. PRIJZEN, ORDENING EN REGIONALE ECONOMISCHE POLITIEK 816 170 000 48 Tweede werkgelegenheidsprogramma 1972 2 269 000 62 Integraal Structuurplan Noorden des Lands 2 014 000 57 Stimulering van industrie- en dienstenspreiding en industriële omschakeling 50 000 000 55 Verbetering van de industriële structuur 10 562 000 49 Programma ter bestrijding van de excessieve werkloosheid 1973 103 000 50 Extra werkloosheidsprogramma 1973 14 047 000 51 Extra werkgelegenheidsprogramma 1974-1 761 000 52 Extra werkgelegenheidsprogramma 1974-11 850 000 53 Steun aan individuele bedrijven 510 027 000 58 Verbetering van de infrastructuur 219 0 74 000 59 Aanleg nieuwe industrieterreinen 2 251 000

Artikelen van hoofdstuk XIII (Departement van Economische Zaken) van de begroting van uitgaven van het Rijk voor het jaar 1977 waarop de bedragen onbesteed blijven

Artikel en omschrijving 45 Uitgaven voortvloeiende uit deelneming aan internationale ruimteprogramma's 45a Bedrijfsvoorlichting ten behoeve van middelgrote en kleine industriële bedrijven en in verband daarmede verstrekte voorschotten 46 Deelneming in de kosten van ontwikkeling van vliegtuigen en ruimtevaartprojecten, daaronder begrepen instrumenten en materialen 50a Uitgaven verband houdende met het Tweede Werkgelegenheidsprogramma 1972 51 Uitgaven in verband met het Integraal Structuur Plan Noorden des Lands 53 Stimulering industrie- en dienstenspreiding en industriële omschakeling en in verband daarmede verstrekte voorschotten 57 Verbetering van de industriële structuur en in verband daarmede verstrekte voorschotten 57a Uitgaven verband houdende met het programma ter bestrijding van de excessieve werkloosheid 1973 57b Uitgaven verband houdende met het extra werkgelegenheidsprogramma 1973 en in verband daarmede verstrekte voorschotten 57c Extra werkgelegenheidsprogramma 1974-1 en in verband daarmede verstrekte voorschotten (Interim-nota inzake de bestrijding van de werkloosheid (Zitting 1974-1975, 13 110 nr. 1)) 57d Extra werkgelegenheidsprogramma 1974-11 en in verband daarmede verstrekte voorschotten (Het z.g. 3,5 mld. programma (Zitting 1974—1975, 13 100 nr. 27)) 58 Steun aan individuele bedrijven en in verband daarmede verstrekte voorschotten 60 Verbetering van de infrastructuur en in verband daarmede verstrekte voorschotten 60b Steun ten behoeve van de aanleg van nieuwe industrieterreinen en in verband daarmede verstrekte voorschotten bedrag 91 000 14 241 000 5 706 000 2 269 000 2 014 000 50 000 000 10 562 000 103 000 14 047 000 761 000 850 000 510 027 000 219 074 000 2 251 000