is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1978, no. 452-500, 01-01-1978

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 2

Deze wet treedt in werking met ingang van de eerste dag van de tweede maand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle ministeriële departementen, autoriteiten, colleges en ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven ten Paleize Soestdijk, 14 september 1978

Juliana

De Minister van Justitie,

J. de Ruiter

Uitgegeven de zesentwintigste september 1978

De Minister van Justitie, J. de Ruiter

Zie voor de behandeling in de StatenGeneraal: Kamerstukken II 1977/78,15 056. Hand. I11977/78, bladz. 3279. Kamerstukken 11977/78,15 056 (90). Hand. I 1977/78, bladz. 465, 466.