is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1978, no. 452-500, 01-01-1978

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NOTA VAN TOELICHTING

Ter uitvoering van de Aanbeveling van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie van 3 juni 1969 inzake de harmonisatie van de wetgevingen betreffende mosterd (Benelux Publikatieblad 1969-8) is op 15 maart 1971 het Mosterdbesluit (Warenwet) (Stb. 256) tot stand gekomen.

Na inwerkingtreding van bedoeld besluit bleek twijfel te bestaan of van oudsher gebruikelijke aanduidingen nog zouden mogen worden gebezigd. Teneinde elk misverstand hieromtrent weg te nemen wordt het wenselijk geacht de artikelen 1 en 2 van het Mosterdbesluit te wijzigen.

Bijgaand ontwerp-besluit strekt hiertoe.

De Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne,

L. Ginjaar

De Minister van Landbouw en Visserij,

Van der Stee

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Th. M. Hazekamp