is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1978, no. 452-500, 01-01-1978

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

484

Besluit van 26 augustus 1978, houdende intrekking van het bijzonder reglement van politie voor de brug over de Oude Maas bij Spijkenisse (Bijzonder reglement brug Spijkenisse)

Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 18 juli 1978, nr. RRV 44928, Hoofddirectie van de Waterstaat, Hoofdafdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken;

Gelet op de Wet van 28 februari 1891 (Stb. 69) tot vaststelling van bepalingen betreffende 's Rijks waterstaatswerken en op het Algemeen reglement van politie voor rivieren en rijkskanalen;

De Raad van State gehoord (advies van 2 augustus 1978, nr. 14);

Gezien het nader rapport van Onze Minister voornoemd van 21 augustus 1978, nr. RRV 57418, Hoofddirectie van de Waterstaat, Hoofdafdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Het bijzonder reglement van politie voor de brug over de Oude Maas bij Spijkenisse, vastgesteld bij Koninklijk besluit van 19 november 1935 (Stb. 662) wordt ingetrokken.

Lasten en bevelen dat dit besluit in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

Porto Carras, 26 augustus 1978

Juliana

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

D. S. Tuijnman

Uitgegeven de derde oktober 1978

De Minister van Justitie, J. de Ruiter